Hoofdlijn en accenten - Sociaal


Inwoners van Drenthe zijn over het algemeen tevreden met hun leven. Maar dat geldt niet voor alle inwoners. In bepaalde delen van Drenthe hebben inwoners een aanmerkelijk kortere levensduur en minder jaren in gezondheid. Lezen en schrijven, een opleiding afmaken, werk vinden; het is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Om inwoners te helpen, hebben gemeenten, onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, bibliotheken een belangrijke taak. Als provinciaal bestuur voelen wij de verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Niet in de plaats van, maar in nauwe samenwerking met onze partners. Daar waar we van meerwaarde zijn en in een rol die past. De relatie tussen inwoners en overheid doet ertoe.

Omdat achterstanden niet in vier jaar opgelost kunnen worden, investeren we meerjarig. We stimuleren kansengelijkheid, het terugdringen van armoede, positieve gezondheid en inwonersinitiatieven voor het versterken van dorpen en wijken. Iedereen heeft recht op een goede sociale basis en toegankelijke voorzieningen.

Accenten

  • Er komt een Sociale Agenda 2024-2029, te beginnen met een startnotitie. Samen met gemeenten en partners willen we kijken waar de behoefte is en waar we als provincie kunnen helpen. Er komt focus op een aantal grote opgaven, zoals in de hoofdlijn benoemd.
  • We gaan aan de slag met ‘Dorpskracht’. Dit is een stap om te onderzoeken wat een dorp minimaal aan voorzieningen nodig heeft om een levendige, sociale en bereikbare kern te houden.
  • Initiatieven van onderop verdienen aanmoediging, bijvoorbeeld als het gaat om de verduurzamingsopgave voor dorpshuizen of lokale sportvoorzieningen.
  • Of het nu gaat om kansengelijkheid, toegankelijkheid, laaggeletterdheid of inclusie: ‘iedereen doet mee en iedereen doet ertoe’.
  • Onderzoek en kennisdeling zijn belangrijk, zodat zichtbaar wordt wat werkt of wat anders kan. Hiervoor zijn BOKD, Zorgbelang Drenthe en CMO STAMM onze ondersteunende organisaties.
  • De Drentse Gezondheidstafel, een samenwerking met gemeenten en verschillende partijen uit de zorgsector is waardevol, ook met (meer) inzet op langdurige preventie.
  • De goede samenwerking met het Rijk willen we, na de ervaringen uit de eerste Deal, graag continueren en uitbreiden in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2023-2026.