Hoofdlijn en accenten - Cultuur


Cultuur verbindt ons met anderen, trekt bezoekers, inwoners en bedrijven. Het brengt levendigheid en maakt ons bewust van onze eigen identiteit en verscheidenheid. Voor de Drentse economie brengt het impulsen. Onze ambitie is een laagdrempelig cultuuraanbod voor een breed publiek. Interessant voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, jong en oud, professionals en amateurs. Iedereen die dat wil kan actief of passief meedoen.

Uniek is in Drenthe de verbinding tussen cultuur en natuur. Ons landschap met bossen, heide en hunebedden, bijzondere gebouwen en boerderijen zitten vol verhalen en geschiedenis. Het maakt evenementen op Drentse locaties extra bijzonder. We realiseren ons dat we hierin belangen moeten afwegen, maar vinden het belangrijk dat dit mogelijk blijft. Cultuur en natuur hoeven niet ten koste te gaan van elkaar; ze kunnen elkaar versterken.

De provincie is op dit moment de grootste drager van cultuur in Drenthe. Wij blijven daarin investeren, waarbij we streven naar een evenredige bijdrage van het Rijk.

Accenten

  • We stellen een nieuwe Cultuurnota op, beginnend met een startnotitie en in samenwerking met Provinciale Staten en onze partners. De uitkomsten van de Cultuurmonitor en een evaluatie van de resultaten en bevindingen van de huidige Cultuurnota worden daarin meegewogen.
  • We ondersteunen onze musea van provinciaal belang. We zien graag nieuwe ontwikkelingen, maar niet alles kan binnen het beperkte cultuurbudget voor Drenthe.
  • Jeugd is een belangrijke doelgroep met poppodia, evenementen en festivals.
  • We komen onze verantwoordelijkheden na voor de Koloniën van Weldadigheid - UNESCO Werelderfgoed.
  • We borgen en stimuleren het Drents met het Huus van de Taol als provinciaal steunpunt voor de streektaal.
  • Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en Biblionet Drenthe moeten als provinciale ondersteuningsinstellingen naar behoren kunnen functioneren.
  • We koesteren Drentse gebruiken en tradities als het paasvuur en carbidschieten, passend bij de huidige tijdsgeest.