Klimaat en energie - Hoofdlijn


In 2019 ondertekenden overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot. We streven ernaar het Drentse doel te halen: in 2030 is 40% van het Drentse energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en te verduurzamen. De dringende noodzaak om de energievoorziening en -vraag te veranderen, neemt alleen maar toe.

Met deze urgentie aan twee kanten kunnen we een stap naar voren maken. In de ambitieuze Energietransitie-agenda ‘Samen doorpakken’ laat Drenthe al zien hoe. Door de ontwikkeling van zon- en windenergie, energiebesparing bij bedrijven en industrie, een goed energiesysteem met ruimte voor waterstofontwikkelingen en energiebesparing in woningen. Het vervolg hierop willen we met dezelfde voortvarendheid aanpakken.

We blijven in gesprek met inwoners en bedrijven over duurzaam leven en werken. Bedrijven en maatschappelijke organisaties, iedereen levert zijn aandeel. De provincie is een proeftuin voor innovatieve duurzame energieopwekking, -opslag en verduurzaming. Initiatieven ondersteunen we, oplossingen faciliteren we. We stellen ons open voor alle actuele ontwikkelingen op energiegebied en sluiten op voorhand niets uit.

Voor verduurzaming van de industrie en andere grootverbruikers is onze energie-infrastructuur een bepalende randvoorwaarde. Door netcongestie, overbelasting van het energienet aan de vraag- en de aanbodkant, kunnen op dit moment tientallen bedrijven, zon- en windprojecten niet worden aangesloten. Dit vraagt extra actie langs drie sporen: sneller bouwen, sterker sturen en het vergroten van de flexibele capaciteit.

Drenthe heeft een krachtige, initiatiefrijke samenleving. Daarom worden lokale energie-initiatieven, waaronder energiecorporaties, gestimuleerd. Dat kan met financiële regelingen, maar ook met kennis en begeleiding. Tegelijk is meedoen aan verduurzaming niet voor iedereen eenvoudig of vanzelfsprekend. Sommige inwoners kunnen extra hulp gebruiken bij het verduurzamen van hun woning. Samen met partners zoeken we naar de beste manier.

Ten aanzien van gaswinning, olieboringen en ander bodemactiviteiten zullen wij ons altijd tot het uiterste inspannen voor de veiligheid en belangen van onze inwoners. We nemen een duidelijke positie in als het gaat om gasboringen en -opslag, zoutwinning, de afhandeling van aardbevingsschade en andere ontwikkelingen. Ook al gaan we er niet of slechts beperkt over, we hebben een helder standpunt, doen aanbevelingen en maken ons hard voor een gelijk speelveld. Het is een goede zaak dat mijnbouwbedrijven voortaan verplicht om tafel moeten met de omgeving waarin zij gas, zout of andere delfstoffen willen winnen.