Bestuur en samenwerken - Hoofdlijn


Inwoners kennen hun eigen woonomgeving en situatie als geen ander. We zoeken manieren om goed met elkaar in verbinding te zijn en leggen besluiten uit. Waar mogelijk maken we gebruik van kennis en expertise uit de samenleving. We zijn zichtbaar, benaderbaar en gaan daarom werken met contactgedeputeerden. Ieder gebied in Drenthe krijgt een vast aanspreekpunt. Samen vormen wij een collegiaal bestuur.

Drenthe heeft veel te doen, maar nog meer te bieden. In het rapport ‘Elke regio telt’ (2023) adviseren drie belangrijke adviesraden de Rijksoverheid om te zorgen voor een betere verdeling van gelden, onderwijs, zorg en rijksdiensten. Het maakt hard waar we in de regio al langere tijd tegenaan lopen en waar we het Rijk nog nadrukkelijker op aan zullen spreken. Niet alleen als wij knelpunten ervaren in de uitvoerbaarheid van beleid, maar ook als het gaat om de manier van besturen en een respectvolle omgang met elkaar.

We zien het ook als een uitgelezen kans om de bescheidenheid verder van ons af te werpen en nog meer op te komen voor de Drentse of Noord-Nederlandse belangen. In de lobby richting Den Haag, maar ook richting Europa (Brussel) kiezen we voor focus, een duidelijke strategie en zorgen we dat Drenthe vroegtijdig aan tafel zit of wordt vertegenwoordigd. Daar waar besluitvorming plaatsvindt of beter nog: daar waar wetten in voorbereiding zijn.

De provincie zit tussen gemeenten en Rijksoverheid in en heeft contact met buurprovincies, het bedrijfsleven en allerlei organisaties. Vanuit die rol kunnen we mensen en partijen samenbrengen, duurzame oplossingen helpen vinden en afspraken maken met diegenen die het voor elkaar kunnen krijgen. Hoewel we als overheden ieder onze eigen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden hebben, staan we samen meer dan ooit aan de lat voor ingewikkelde vragen. Of het nu gaat om opgaven als het landelijk gebied of wonen; we zijn met elkaar aan de slag voor onze inwoners.