Sociaal Drenthe


Levendig en sociaal

Gezond, gelukkig en veilig opgroeien in Drenthe. We gaan voor gelijke kansen voor iedereen. Voor goede zorg, voldoende onderwijs, passende woningen, zonder armoede. In Drenthe mag je zijn wie je wilt zijn. Met Sociaal Drenthe gaan we met gemeenten en betrokken partijen aan de slag om dit te realiseren. Vóór en met de inwoners van Drenthe

Sociaal Drenthe

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe!

Hans Kuipers

Wat doen we?

praatplaat1

Feiten en cijfers over sociaal Drenthe nu en in 2040.

nieuwamsterdam4

Provincie Drenthe wil een positieve impuls geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Deze impuls is met name gericht op inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en op doelgroepen die extra aandacht verdienen.

Sociale Agenda Voxpop

Samen met maatschappelijke partners praat provincie Drenthe over de sociale agenda. Wat moet er volgens hen gebeuren? We vroegen het gemeenten, Publiek Vervoer Groningen-Drenthe, Zorgbelang Drenthe, Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit, BOKD en Domesta.

dementie-zorglandschap

Om de inwoners van Drenthe met dementie zo lang mogelijk een waardig en zelfstandig leven te kunnen bieden, maakt de provincie Drenthe zich de komende vier jaar sterk voor een dementievriendelijke provincie.