10 jaar samenwerken rondom thema krimp


Al 10 jaar lang bundelen de drie Noordelijke provincies, de Hanze Hogeschool en de RUG hun krachten rondom het thema krimp. Dit doen ze in het samenwerkingsverband Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN). Op 26 november vieren we het tienjarig bestaan met de start van een jubileumtour: 10 jaar KKNN on Tour.

In dit jubileumjaar laat KKNN zien wat 10 jaar samenwerken voor toegevoegde waarde gehad heeft voor krimpgebieden. En kijken we vooruit naar wat het KKNN nog meer kan betekenen in de toekomst. Meer informatie over het programma: www.kennisnetwerkkrimp.nl

KKNN

Samen met allerlei organisaties in Noord-Nederland heeft het KKNN in meer dan 40 Krimpcafés, congressen, expertmeetings en webinars de demografische veranderingen en de impact ervan op de leefbaarheid, op de kaart en op de agenda gezet. Het Kennisnetwerk verbindt kennis, onderzoek en organisaties die zich bezighouden met de demografische transitie en bevolkingskrimp in Noord-Nederland. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zijn vanaf het begin in 2010 partner, evenals de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast doen talloze lokale overheden en organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of onderwijs mee. Veelal professionals maar ook lokale organisaties als dorpsbelangen of burgerinitiatieven zijn welkom.