Provincie Drenthe werkt aan oplossingen voor verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming op de N34

Gepubliceerd op 5 februari 2024

De provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid op de N34 en de doorstroming bij verkeersplein Gieten verbeteren, met een betrouwbare verbinding voor het openbaar vervoer. Hiervoor werken we aan verkeersmaatregelen op korte, middellange en lange termijn. Wat doen we?

Verkeersmaatregelen op korte termijn

De verkeersdrukte op de N34 bij verkeersplein Gieten is toegenomen. Er ontstaan regelmatig files op de N33 voor afslaand verkeer naar het verkeersplein en op de N34 ten noorden en zuiden van het verkeersplein. Ook de bussen lopen daardoor vertraging op. Hierbij een overzicht van de maatregelen die onlangs zijn genomen en welke er in de planning liggen:

  • De doorsteek op de rotonde bovenaan de op- en afrit Gieten is geblokkeerd om te voorkomen dat automobilisten dit gebruiken als sluiproute. Ook is gebleken dat er automobilisten zijn die zelfs tegen het verkeer in over de rotonde proberen door te steken om vooraan in de file aan te kunnen sluiten. Eind januari is daarom nog een blokkade geplaatst om te voorkomen dat mensen tegen de rijrichting in kunnen rijden.
  • Er staan waarschuwingsborden op de N34 om weggebruikers te wijzen op kans op filevorming.
  • Rijkswaterstaat heeft een (tijdelijk) waarschuwingsbord geplaatst voor filevorming op de N33 (uit de richting van Assen) ter hoogte van het verkeersplein. Aan de andere kant van het verkeersplein (uit de richting Veendam) komt ook een waarschuwingsbord. In het voorjaar (2024) komen er permanente waarschuwingsborden.
  • De provincie blijft in gesprek met de politie over extra handhaving op de N34 voor onder meer te hard rijden en afleiding achter het stuur.
  • Een verkeerspsycholoog heeft de verkeersveiligheid op de gehele N34 onderzocht. Uitgangspunt hierbij was de wegbeleving vanuit het perspectief van de weggebruiker. Dit voorjaar volgen de aanbevelingen over mogelijke maatregelen. Hierbij valt te denken aan het aanpassen van het gedeeltelijk inhaalverbod en het aanpassen van de belijning en markering.
  • Medio 2024 starten we een nieuwe campagne om weggebruikers bewust te maken van onveilig rijgedrag. Zoals afleiding achter het stuur door telefoongebruik, keren op de weg en de juiste snelheid.

Verkeersmaatregelen op middellange termijn

Zolang de milieueffectrapportage en de projectprocedure voor de aanpak van het verkeersplein Gieten in 2024 en 2025 lopen en een realisatie op zijn vroegst in 2028 op zich laat wachten, kijken we wat we binnen nu en twee jaar kunnen realiseren. Daarbij valt te denken aan het verlengen van de busstrook aan de zuidkant van het verkeersplein en de aanleg van een tijdelijke bypass (buiten de rotonde om) voor verkeer vanaf de N33 richting de N34. Deze maatregelen kosten voorbereidings- en realisatietijd maar lijken realiseerbaar binnen twee jaar.

Wat doen we op de lange termijn?

Er worden vier oplossingen in kaart gebracht:

  1. Fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling N34
  2. Fly-over verkeersplein Gieten samen met verdubbeling N34 van max 6 kilometer
  3. Verschoven fly-over verkeersplein Gieten zonder verdubbeling N34
  4. Verschoven fly-over verkeersplein Gieten met verdubbeling van circa 3,5 kilometer.

In het voorjaar (2024) zijn deze vier oplossingen uitgewerkt in schetsontwerpen. Deze ontwerpen toetsen we op de effecten voor de leefomgeving en het milieu, zoals geluid. Nog vóór de zomer van 2024 leggen we de resultaten voor aan omwonenden en belanghebbenden op inloopbijeenkomsten. Daarna neemt het Drents Parlement begin 2025 een besluit over welke oplossing de voorkeur heeft en volgt de projectbesluitprocedure (2025/2026) De realisatie is voorzien voor 2028/2029.