Nieuwe bushaltes aan de N386 bij Donderen


De provincie Drenthe laat werkzaamheden uitvoeren aan bushaltes langs de provinciale weg N386 bij Donderen. De werkzaamheden zijn gepland van
20 november tot en met vrijdag 8 december 2023 en worden uitgevoerd door KMK Infra B.V. uit Een.

Nieuwe bushaltes met hokje

Langs de N858 bevinden zich twee bushaltes, die niet meer gebruikt worden.
Deze bushaltes worden verwijderd. Aansluitend worden er twee nieuwe bushaltes met bushokje aangelegd langs de N386. Er is gekozen voor deze locaties, omdat dit de meest geschikte en veilige plekken zijn om in en uit te stappen.

Omleidingsroute voor fietsers

De weg blijft toegankelijk voor al het verkeer. Wel wordt een halve rijbaan afgezet, ter plaatse wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten. Het kruispunt is voor voetgangers en fietsers afgesloten in verband met de veiligheid. Voor fietsers wordt een korte omleidingsroute via de rotonde ingesteld, deze wordt met borden aangegeven.

De aannemer probeert de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, om de overlast zo veel mogelijk te beperken. De weersomstandigheden kunnen de duur van de uitvoering van het werk beïnvloeden.

Dienstregeling bus

Naar aanleiding van de informatieavond in Donderen wordt de dienstregeling van de bus (lijn 109) uitgebreid. Vanaf 10 december 2023 zal een extra busrit richting Assen worden toegevoegd. Deze busrit sluit aan op het eerste lesuur van het voortgezet onderwijs.

Vragen

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden aan de N386 en N858, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, bereikbaar via telefoonnummer 0592 – 36 55 55. Ook kunt u een e-mail o.v.v. bushaltes Donderen sturen naar post@drenthe.nl.