Sluis De Punt - Witte Molen


Voor het deeltraject Sluis de Punt – Witte Molen zijn verschillende varianten onderzocht. Daaruit is een voorkeursvariant voorgesteld die begin 2021 is vastgesteld. Het tracé in dit gebied is opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel.

Het noordelijk deel loopt vanaf de Oosterbroeksebrug langs het Noord – Willemskanaal richting de Witte Molen. Het ontwerp is door de provincie Groningen uitgewerkt.

Het zuidelijk deel loopt tussen de brug bij De Punt en de Oosterbroeksebrug en het ontwerp is uitgewerkt onder regie van de provincie Drenthe. De werkzaamheden voor dit deel (Hooidijk) zijn volop in voorbereiding. De aanbesteding is nog vóór de bouwvak 2023 gepland en na de bouwvak start de uitvoering. De kade wordt dan opgehoogd en verbreed. Omdat de ondergrond slap is (veengrond) zal eerst een lange tijd voorbelasting op de huidige kade komen te liggen zodat deze steviger wordt. Dit duurt een paar maanden, medio 2024 hopen we te starten me de aanleg van het fietspad. Dat betekent dat het fietspad vanaf september dicht is voor fietsers, vissers en bestemmingsverkeer.