Sluis De Punt - Witte Molen


Voor het deeltraject Sluis de Punt – Witte Molen zijn verschillende varianten onderzocht. Daaruit is een voorkeursvariant voorgesteld die begin 2021 is vastgesteld. Het tracé in dit gebied is opgedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel.

Het noordelijk deel loopt vanaf de Oosterbroeksebrug langs het Noord – Willemskanaal richting de Witte Molen. In het voorjaar van 2021 volgt de uitwerking van het ontwerp. Dit gebeurt onder regie van de provincie Groningen.

Het zuidelijk deel loopt tussen Sluis de Punt en de Oosterbroeksebrug en wordt in het voorjaar van 2021 uitgewerkt onder regie van de provincie Drenthe. Tijdens het ontwerpproces betrekken we diverse stakeholders (ondernemers bedrijventerrein, eigenaren, gebruikers en dorpsbelang Yde – de Punt). Naar verwachting is er voor de zomer van 2021 duidelijkheid over het definitief ontwerp van dit deeltraject.