Van sluisdeur naar zitbankje!


Inspirerende plekken om te pauzeren dragen bij aan een prettige beleving van een fietstocht. Langs de Groene As zijn om die reden vier plekken aangewezen waar historische of hedendaagse verhalen in de omgeving fietsers kunnen inspireren. Deze plekken worden op een later moment gemarkeerd met kunstwerken die passen in de omgeving en iets vertellen over de locatie en het landschap.

De Lonerbult bij de roeivereniging langs het Havenkanaal is één van die plekken langs de doorfietsroute. Samen met een paar omwonenden is onderzocht hoe deze plek aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de omgeving. Het resultaat zal begin volgend jaar bekend worden bij de opening van het Asser deel van de doorfietsroute. Hierbij alvast een tipje van de sluier: Langs het Havenkanaal komt een uitrustplek waar fietsers kunnen genieten van het uitzicht en de plek. Daarvoor hebben we bankjes gemaakt van oude sluisdeuren, in onderstaande video kunt u zien hoe dit is gedaan:

De bankjes worden op circa 10 plaatsen langs de route geplaatst. Bij de bankjes komen afvalbakken, fietsnietjes (om de fiets tegenaan te zetten) en op enkele plaatsen ook informatiepanelen met informatie over de locatie.