Pilot Deelauto’s in Groningen en Drenthe


Deelmobiliteit, zoals deelauto's en deelfietsen, kan bewoners en bezoekers meer reismogelijkheden bieden zonder dat ze een eigen voertuig hoeven te bezitten. Wanneer mensen deze diensten gebruiken, denken ze beter na over hun reisbehoefte omdat ze direct de kosten zien.

Netwerk in Noord-Nederland (Deel'N)

De provincie Drenthe heeft samen met Groningen en Fryslân een netwerk opgezet voor gemeenten en aanbieders van deelmobiliteit om kennis en ervaringen te delen. Gemeenten in Noord-Nederland kunnen op deze manier van elkaar leren, en betere keuzes maken als ze deelmobiliteit willen realiseren. Gemeenten krijgen inzicht in welke aanbieders van deelmobiliteit er zijn en weten welke afspraken ze met deze aanbieders kunnen maken.

De provincie Drenthe werkt samen met gemeenten aan deelmobiliteit. Dit doen we door:

  • Het realiseren van een netwerk van deelfietshubs in Zuidwest-Drenthe. Dit is een uitbreiding van een bestaand netwerk in de gemeente
  • Het realiseren van deelfietsen bij de stations in Nederland en Duitsland van de toekomstige spoorlijn Emmen-Rheine.
  • Het realiseren van deelfietsen bij stations en belangrijke bushaltes in heel Drenthe.
  • Het mogelijk maken van autodelen voor dorpen, buurten en wijken op basis van bewonersinitiatieven.

Natuurlijk!Deelmobiliteit

De provincies Drenthe, Groningen en Fryslân zijn gezamenlijk lid van het nationale kennisnetwerk Natuurlijk!Deelmobiliteit. We helpen mee om kennis te ontwikkelen over deelmobiliteit in landelijke gebieden.

Foto's van de deelfietsen bij de Johannes Postkazerne in Havelte zijn gemaakt door Harm Mooibroek.