Regels voor dieseltanks per 1 januari 2015


Voor bedrijven en instellingen, die vallen onder de regels van het Activiteitenbesluit, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van bovengrondse brandstoftanks.

Vanaf 1 januari 2015 moeten nieuwe tanks door een erkende installateur volgens de daarvoor geldende Beoordelingsrichtlijn worden geplaatst. De tank moet aan bepaalde producteisen voldoen en vervolgens eens in de 15 jaren door een erkend installateur worden gekeurd.

Voor bestaande tanks geldt een overgangsperiode. Dit betekent dat een metalen dieselolietank, die nu 15 jaar of ouder is, uiterlijk 1 januari 2015 uitwendig en inwendig is geïnspecteerd door een erkende installateur.

Na uitvoering van installatie- of reparatiewerkzaamheden wordt door de installateur een tank- en installatiecertificaat afgegeven. De certificaten worden door de eigenaar ter inzage gehouden voor de controlerende instantie.

Opslagtanks, geplaatst voor 1 januari 2000

Bovengrondse opslagtanks, die voor 1 januari 2000 zijn geïnstalleerd en die niet kunnen worden herkeurd, moeten uiterlijk 1 januari 2015 buiten werking worden gesteld.

Alleen een KIWA-erkend saneringsbedrijf of een erkende inzamelaar mag een niet meer gebruikte of afgekeurde tank verwijderen.  Hierbij wordt een saneringsbewijs of een afgiftebon verstrekt. Bij bezoek van een toezichthouder moet een ondernemer het saneringsbewijs of de afgiftebon kunnen tonen.

Erkende tanksaneerders kunt u vinden op de KIWA site. Erkende inzamelaars van bovengrondse tanks kan men vinden op www.niwo.nl, bij de VIHB-lijst. Het vervoeren van een lege, ongereinigde tank, afstaan van de tank aan een oud-ijzerhandelaar of zelf leegmaken en verwerken is niet toegestaan.