Handhaven geluidsvoorschriften


Te veel geluid is slecht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarom heeft de overheid regels vastgelegd. Op het gebied van geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijvigheid, zijn twee wettelijke regelingen van toepassing: de Wet geluidshinder en de Wet milieubeheer. Op grote “lawaaimakers” is de Wet geluidshinder van toepassing.  Alle overige hinderaspecten vallen onder de Wet milieubeheer.

Gemeenten en provincies zijn als vergunningverlener  verantwoordelijke voor het uitvoeren en handhaven van deze wetten. Bij grote bedrijven of industrieterreinen worden vaak geluidszones ingesteld. De zonegrens is in feite een geluidsgrens waarbinnen een bepaalde hoeveelheid geluid is toegestaan. Door handhaving van de geluidsvoorschriften kan worden gecontroleerd of de vergunninghouder aan de gestelde eisen voldoet. Geluidsmetingen bij productiebedrijven worden voornamelijk ’s nachts uitgevoerd. Hier kan worden volstaan met een korte meting. Bij dagevenementen, zoals races op het TT-circuit Assen, motorcrosswedstrijden en popfestivals bestaat de meting gedurende de gehele periode dat er geluid wordt geproduceerd.

De provincie Drenthe beschikt in verband met de specifieke kennis die noodzakelijk is voor geluidsmeting, over een geluidmeetdienst. De milieuauto van de provincie Drenthe is speciaal ingericht voor deze geluidsmetingen. Van iedere geluidsmeting wordt een geluidsrapport gemaakt.

Bij dagevenementen wordt een akoestisch rapport gemaakt.

geluidsmeetdienst
Foto: Geluidmeetauto in actie