Stimuleringsregelingen voor energiecoöperaties in Drenthe


Voor het realiseren van energieprojecten kunnen energiecoöperaties financiële ondersteuning ontvangen.

 • Subsidie Collectieve energie-initiatieven
  Met deze subsidie wil de provincie Drenthe een bijdrage leveren aan het ontstaan van energiecollectieven en lokale energieprojecten op het gebied van besparing en duurzame energie. Er kan zowel voor de oprichting van een coöperatie een bijdrage worden gevraagd als voor de voorbereiding van projecten en de uitvoering ervan.
 • Subsidie Stimulering CO2-reductie mkb en oplossingen netcongestie
  Deze provinciale subsidie is gericht op het MKB en kan aangevraagd worden voor haalbaarheidsonderzoek naar alternatieven bij netcongestie (als er te weinig transportcapaciteit voor stroom op het elektriciteitsnet is) en voor haalbaarheidsonderzoek naar duurzame elektriciteitsopwekking en gebouwgebonden energiebesparingsmaatregelen.
 • Subsidie Voucherregeling – Ik ben Drents ondernemer.nl 3.0
  Dit is een financiële vergoeding voor Drentse ondernemers uit het mkb (midden- en kleinbedrijf) voor het inhuren van expertise. Een energie coöperatie kan hiermee bijvoorbeeld een adviseur inhuren voor het opstellen van een businesscase voor een energieproject. De regeling loopt tot 31 december 2021.
 • Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties
  Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten; wind- en (grotere) zonprojecten kunnen hiermee worden voorgefinancierd. Dit kan voor project met een (verwachtte) investeringswaarde van tenminste 500.000 euro.
 • De Energie Lening Drenthe
  Ook bij de Drentse Energie Organisatie kun je als een lening aanvragen voor duurzame energieprojecten. De financiering ligt tussen de 5.000 euro en 50.000 euro en bedraagt maximaal 75% van de totale investering.

Landelijke regeling voor coöperatieve projecten

 • Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
  De Fiscale regeling verlaagd tarief ook bekend als de Postcoderoosregeling is inmiddels vervangen door de SCE-subsidie. Deze subsidie is er voor coöperaties en VvE’s. De SCE is een exploitatiesubsidie van het Rijk om duurzame energieopwekking uit zon, wind en water te stimuleren. Dat betekent dat u als coöperatie of VvE voor elke geproduceerde kilowattuur een bedrag krijgt, en dit 15 jaar lang. De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten woonachtig/gevestigd zijn binnen een bepaald postcoderoosgebied. Ieder voorjaar is er een openstellingsronde waarin u een aanvraag kunt doen.
 • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)
  De SDE-regeling vergoedt het verschil tussen de marktprijs voor (grijze) elektriciteit en de nog relatief hoge kostprijs van groene energie, de zogenaamde onrendabele top. En dat over een periode van vijftien jaar. Net als de SCE-regeling is de SDE++ regeling een exploitatiesubsidie. SDE++ subsidie wordt beschikbaar gesteld voor ondernemers met een grootverbruikers aansluiting (hoofdaansluiting groter dan 3x80A). Als u een kleinverbruiker ben kunt u ook de SDE++ subsidieaanvraag doen. Mocht u de subsidieaanvraag worden toegekend, dan moet u de huidige aansluiting verzwaren naar een grootverbruikers aansluiting om de subsidie te kunnen ontvangen. De eerstvolgende subsidieronde is dit najaar weer open: van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Er is voor deze najaarsronde € 5 miljard beschikbaar.

Regeling voor kleine ondernemers

 • De kleineondernemersregeling (KOR)
  De KOR een btw-vrijstelling (voorheen was het een belastingvermindering). Je kunt hiervoor kiezen als je omzet in een kalenderjaar onder de 20.000 euro blijft. Je keuze geldt voor minimaal 3 jaar, of tot je de 20.000 euro omzet overschrijdt. De kleineondernemersregeling mag je in elke rechtsvorm gebruiken. Je kunt de KOR pas aanvragen als je ondernemer bent en een btw-identificatienummer hebt ontvangen van de Belastingdienst. Maak je meer dan 20.000 euro omzet in een kalenderjaar? Dan moet je btw berekenen vanaf de levering waarmee je de 20.000 euro-grens overschrijdt. Meer weten over de KOR? Kijk op de site van de kamer van Koophandel of informeer bij een (fiscaal) adviseur.