Duurzame Smildes: duurzaamheid in haar breedste vorm


De drie Smildes (Smilde, Hoogersmilde en Bovensmilde) worden steeds duurzamer. Een zelfpluktuin, projecten rondom duurzame biologische landbouw, een repaircafé, insectenhotels van sloopmateriaal, zegeningen van hemelwater. En nu Smilder stroom van lokaal opgewekte zonne-energie van de Energiecoöperatie Duurzame Smildes. Deze lijst van initiatieven kan nog veel verder worden aangevuld. Geen kans om bij te dragen aan een duurzame regio wordt onbenut gelaten.

Godfried Westen (tweede van rechts): “Met al onze projecten willen we mensen bewust maken van de eindigheid van onze grondstoffen.”

Met één project ben je er niet

Godfried Westen, voorzitter van zowel Duurzaam Bovensmilde en de EnergieCoöperatie Duurzame Smildes, legt het uit. “Om de houding en het gedrag van mensen ten aanzien van verduurzaming en het milieu te beïnvloeden, is het nodig om hier continu de aandacht op te vestigen. Met één project ben je er niet. Wij zoeken die aandacht op door steeds weer nieuwe projecten te bedenken en samen te werken met andere organisaties. Zo bereiken we steeds weer nieuwe mensen.”

Rode lijn

“Toch zit er wel een rode lijn in al deze projecten”, vervolgt Westen. “Met al onze projecten willen we mensen bewust maken van de eindigheid van onze grondstoffen. We kunnen niet doorgaan zoals we nu doen en doen alsof er niks aan de hand is. Onze grondstoffen raken langzaam, maar zonder twijfel op met alle gevolgen van dien.”

Volgens Westen is het tij te keren: “Gelukkig kunnen we zelf veel doen en dat doen we dan ook in de Smildes.” Onlangs werden mede dankzij de EnergieCoöperatie Duurzame Smildes 850 zonnepanelen geplaatst op het dak van Landschapsbeheer Het Witterveld in Bovensmilde. Duurzame Smildes wil in de toekomst meer zonprojecten gaan doen. Westen: “We zijn al bezig met twee andere projecten, waaronder een drijvend zonnepark op een voormalige zandwinlocatie. Het liefst willen we de stroom van deze projecten beschikbaar maken voor onze leden via Energie VanOns. In het project aan het Witterveld is dat helaas niet gelukt omdat er te weinig lokale afnemers waren.”

Oorsprong van energie doet er toe

Hoe dat komt? “Elektriciteit is iets ontastbaars”, antwoordt Westen. “Veel mensen kijken bij het afsluiten van een energiecontract enkel naar de prijs. Het percentage Nederlanders dat bewust voor groene stroom kiest wordt wel groter, maar men weet nauwelijks waar deze groene stroom vandaan komt. Waar veel mensen ook aan voorbij gaan, is dat groene stroom uit het buitenland niet bijdraagt aan de energietransitie in ons eigen Nederland. Wanneer je kiest voor groene stroom die opgewekt wordt door een project van je lokale energiecoöperatie, weet je wel zeker dat het 100% groen en lokaal is opgewekt. We denken dat de mensen in onze regio op den duur deze stap wel gaan zetten. We hebben een goede naamsbekendheid opgebouwd en het onderwerp klimaatverandering is nu constant in het nieuws. Feit is wel dat je in de energietransitie een lange adem moet hebben.”

Overtuigd? Stap nu over op groene energie via Energie VanOns via EC Duurzame Smildes. Hoe meer leden, hoe meer we kunnen investeren in duurzame projecten in de Smildes.

Margreet Schuiling, Drentse KEI – september 2021