Lijst adviesbureaus en installateurs met kennis van netcongestie en mogelijke technische oplossingen


Stand d.d. 26 maart 2024

LIJST ADVIESBUREAUS EN INSTALLATEURS MET KENNIS VAN NETCONGESTIE EN MOGELIJKE TECHNISCHE OPLOSSINGEN

Bennex BVContactpersoon: Arnoud van Putten http://bennex.eu
bind

Contactpersoon: Jeroen Mol

Bij bind proberen we bij te dragen aan een duurzame samenleving. Een complex vraagstuk hierbij is de energietransitie. Door een snelle groei van hernieuwbare energie lukt het vanwege de netbeperkingen niet altijd meer om deze energie op het net weg te zetten. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er niks mogelijk is qua opwekking duurzame energie. Er zijn vele mogelijkheden die we afhankelijk van uw unieke situatie in kaart kunnen brengen, waarbij we ook de uitvoering kunnen begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: dynamische teruglevering, accu’s, slim energie-management, cable pooling, peak shaving.

http://binddd.nl

Cedel BV

Contactpersoon: Willem Been

Ingenieurskantoor op gebied van duurzame energie, alles aan de elektrische zijde zoals zon, wind, accuopslag, hybride systemen en energiemanagement en monitoring

http://cedel.nl

Daniels Smart Energy BV

Contactpersoon: Rudy Daniels

http://www.danielssmartenergy.nl

De Groene Fiscalist BV
Contactpersoon: Norbert Buiter

http://degroenefiscalist.nl

Dijkman Elektrotechniek BV

Contactpersoon: Jochem van Raak

Doormiddel van de SolarGateway SE het zo slim mogelijk gebruiken van de eigen opgewekte energie. Daarnaast de terug te leveren energie af te stemmen op de beschikbare capaciteit op het net.

http://www.dijkman.com

DLV Advies

Contactpersoon: Erik de Jong

DLV Advies is een onafhankelijk adviesbedrijf voor ondernemers, bedrijven en instanties. Geen mooie praatjes, maar eerlijk en oprecht advies en no-nonsens oplossingen.

Onze specialisten adviseren onder andere op het terrein van energie besparen, opwekken, terug leveren, opslaan en alle van toepassing zijnde subsidies.

http://dlvadvies.nl

Dogoodtopeople

Contactpersoon: Patrick Reimus

Vanuit Dogoodtopeople worden we ingezet bij het kick- starten van een project of om een project in beweging te krijgen. Dat doen we voor bedrijven en overheden, zoals netbeheerders, waterschappen, ministeries en waterbedrijven.
Tijdens onze workshops gebruiken wij de expertise, kennis en kunde van je team en valideren de resultaten met relevante stakeholders.
Door op tactisch en operationeel niveau tot een breed gedragen oplossing te komen, vergroten we de kans op succes voor jouw project en besparen we veel tijd.
Recente projecten zijn:
 - Alliander: Sprint integraal programmeren, uitwerken en valideren van het convenant tussen Alliander, Dunea en de Gemeente Leiden.
 - Alliander: procesbegeleiding TPG (data delen in de ondergrond) in samenwerking met Stedin, de Gemeente Rotterdam en meerdere grondroerders.

http://dogoodtopeople.com

Dr Ten BV

Contactpersoon: Gerrit Miedema

Dr Ten is developing a new kind of batteries, fuel cells, vapor heating, and energy-saving air conditioning systems.

https://drten.nl

Drenergie BV

Contactpersoon: Koop Drost

Meer dan tien jaar ervaring in het verduurzamen van agrarische bedrijven. Tientallen bedrijven geadviseerd voor een systeem waarbij niet teruggeleverd kan worden. Bekendste voorbeeld is Green Planet in Pesse, waar we zonnestoomsysteem aangesloten hebben op Green Planet die voorzien zijn van twee accu's en niet mag terugleveren. > 500 kWP geplaatst.

http://drenergie.nl

Ekwadraat

Contactpersoon: Rob Goes

Ekwadraat Group is een groep van bedrijven die allemaal gespecialiseerd zijn in duurzaamheid, energiebesparing en transitiemanagement. Dit doen wij voor overheden, mkb'ers en de industrie.

https://ekwadraat.com

ELIX

Contactpersoon: Marro Mijnans

ELIX gidst succesvolle ondernemers naar de nieuwe energiesituatie. ELIX adviseert, ontwerpt, bouwt en beheert zonnestroominstallaties, laadoplossingen en  energieopslagsystemen. Waarbij we expert zijn in het laten samenwerken van al deze systemen in een dynamisch energie systeem voor een optimaal rendement.
 Als energieleverancier biedt ELIX ook dynamische energiecontracten en energie-optimalisatiediensten op de energiemarkt aan. Een essentieel onderdeel van een Dynamisch Energie Systeem.

http://elix.nl

Eminent Ontwikkeling B.V.

Contactpersoon: Jako Bijl

http://eminentontwikkeling.nl

Emmett Green BV

Contactpersoon: Michiel Roelofs

Emmett Green is ontwerper, (mede)eigenaar en exploitant van batterijen, MELOEA, cable pooling en private elektriciteitsnetten (GDS). Hiermee helpen we de congestie op te lossen. Met onze eigen algoritmen, energiemarktkennis en onze praktijkervaring in de financiële wereld, rekenen we uw businesscase door. Zo kunnen we beslissen over maatregelen om zonnepanelen en windturbine wél groene stroom te kunnen laten produceren. We doen dit voor industrie en MKB. Daarnaast ondersteunen we overheden in beleid en uitvoering.

http://emmettgreen.nl

Encon Energy

Contactpersoon: Kees aan de Wiel

Ingenieurs- en adviesbureau dat zich richt op energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Gespecialiseerd in ‘vlot trekken’ van complexe projecten, vaak met een combinatie van netwerkcongestie en zonne-energie.

https://www.encon-energy.nl

Enerzien

Contactpersoon: Rens Smal

http://enerzien.nu

Firan

Contactpersoon: Andre Simonse

Firan ontwerpt, ontwikkelt, realiseert, beheert en onderhoudt lokale energienetwerken voor organisaties, ondernemingen en coöperaties. Onze oplossingen draaien om cable pooling, energy hubs en off-grid netten. Uniek is ons Grid Control Platform, dat de lokale vraag afstemt op het lokale energie-aanbod.

http://firan.nl

Fudura B.V.

Contactpersoon: Niclas Kuipers

Meetbedrijf, transformatoren, datadiensten en nieuwe energiesystemen. Expertise op geïntegreerde energie-infrastructuur.

http://fudura.nl

Greener Power Solutions BV

Contactpersoon: Anna van Nunen

Wij leveren schone mobiele stroom uit batterijen. Ervaring met onder meer peakshaving en capaciteitsmanagement bij vakantieparken door inzet van accu's en slimme regelsystemen.

https://www.greener.nl

Grid.com BV

Contactpersoon: Martijn van der Leest

Ons energiebeheersysteem, aangedreven door geavanceerde technologie en datagestuurde analyses, geeft bedrijven uitgebreide inzichten om weloverwogen, efficiënte energiebeslissingen te nemen. GRID ontwikkelt met haar > 25 developers intelligente software om middels digitalisering de energietransitie te versnellen.

http://grid.com/en/energy

HCL management & vastgoedontwikkeling

Contactpersoon: Wiebe Werkman

Onze focus ligt op verduurzamingtrajecten van zwembaden en andere leisure accommodaties. Bij deze trajecten werken wij volgens een helder stappenplan, waarmee wij een organisatie of accommodatie voorzien van een pragmatische adviesrapportage. Als basis voor deze rapportage maken wij een inventarisatie van de accommodatie. Op basis van de doelstelling van de organisatie alsmede het gemeentelijk beleid maken wij een rapportage. Daarbij adviseren wij ook omtrent de (on)mogelijkheden met betrekking tot netcongestie en bieden wij hiervoor oplossingen.
Wij kunnen ook begeleiden of adviseren inzake de realisatie van de duurzaamheidsmaatregelen.
Met deze manier van werken zorgen wij, tezamen met de opdrachtgever, voor grip op de exploitatie en een toekomstbestendige accommodatie die past bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

http://hcl.frl/

HMB Solar Nederland B.V.

Contactpersoon: Berend Nijmeijer

EPC-er van PV daken en -parken, ontzorgen van realisatie complete installatie, vanaf eerste initiatief tot en met oplevering, nazorg en onderhoud en monitoring van de installatie.

https://hmb-beteiligung.de/nl

Hydrobag

Contactpersoon: Yorick Wessels

Flexibel en slim bufferen met optimale warmtepomp gebruik en heatpipes ter ontlasting van het net. Eigen energie smart opwekken en opslaan. Kijk naar onze website onder portfolio voor ons reeds gerealiseerde projecten.

http://hydrobag.nl

HyMatters Research & Consultancy B.V.

Contactpersoon: Dick Breteler

HyMatters ontwikkelt en realiseert oplossingen met groene waterstof in combinatie met accu's. Onze integrale aanpak tussen opwek, verbruik en netcapaciteit zorgt voor een oplossing op maat voor uw energiesituatie. Deze modulaire en schaalbare oplossingen kunnen wij uitvoeren vanaf concept, haalbaarheid tot en met realisatie.

http://hymatters.com

HyTEPS

Contactpersoon: M. de Ruiter

HyTEPS is expert in de kwaliteit van elektriciteit en levert producten (filters, condensatorbanken, energieopslagsystemen) en diensten (metingen, analyses, simulaties) ter optimalisering van de spannings- en stroomkwaliteit (Power Quality). Hierdoor worden problemen binnen elektrische installaties voorkomen, risico’s gereduceerd, de efficiëntie verbeterd en de veiligheid gewaarborgd.
 
 HyTEPS bestaat uit een team van hooggekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Door middel van onze kennis, diensten en technologisch innovatieve producten helpen wij ondernemers bij het optimaliseren van de energie-efficiëntie, de continuïteit en de veiligheid van hun elektrische installatie. Hierdoor zijn er al veel problemen opgelost of voorkomen en zijn er veel kosten bespaard. Een verbeterde energie-efficiëntie levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en een meer duurzame bedrijfsvoering.

http://hyteps.nl

INDI Energie

Contactpersoon: Pjotr van den Berg

http://indienergie.nl

IQSupport b.v.

Contactpersoon: René Mulders

-          Analyseren van huidige energieverbruik;

-          Opstellen van plannen om het energieverbruik terug te dringen;

-          Het onderzoeken van de mogelijkheden die duurzame energiebronnen bieden;

Het implementeren van de benodigde maatregelen.

https://iqsupportbv.nl

iwell

Contactpersoon: Vincent Ruijter

Ontwikkelaar en fabrikant opslagsystemen voor groene stroom.

https://iwell.nl

Krachtwerk B.V.

Contactpersoon: Matthijs Verhiel

Netcongestie
 flexmartken
 energieopslag
 elektrisch laden / slim laden

http://krachtwerk.nl

L'orèl Consultancy

Contactpersoon: Rob Jacobs

L'orèl meet al sinds 2008 onafhankelijk Power Quality bij ondernemers en klopte in 2010 als eerste bij het ministerie dat bij opwek het stroomnetwerk het niet aankon. Toen werd ik weggestuurd, de rest is geschiedenis........
 Sinds 2008 werken we aan congestie oplossingen samen met ondernemers, leveranciers, Enexis, Liander, provincies en gemeenten, TU/Eindhoven en de RUG aan praktijkoplossingen. Hiervoor hebben we gezamenlijk een uniek Rekenmodel Duurzame Opwek gebouwd op basis van praktijkmetingen. Hiermee berekenen we de beste businesscase voor de ondernemer op basis van jaarrendement op het geïnvesteerd vermogen. En de beste financiële businesscase is in elke case (tot nog toe) ook het beste voor de netcongestie.
 
 Onderzoeken netcongestie 2013 - 2021:
 https://www.enexisgroep.nl/nieuws/smart-farmer-grid-2/
https://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/news/mogelijkheden-verduurzaming-bedrijventerrein-reiderland
 
 Daarnaast is het goed om gezamenlijk af te spreken samen met de echte techneuten van Enexis, er gaat nog te veel fout door een gebrek aan praktijkkennis.

http://lorel.nl

Mainswitch B.V.

Contactpersoon: Peter Venema

Mainswitch geeft advies over energieopslag:

-          Analyse en advies over toepassing van batterijen;

-          Opstellen van technische specificaties;

Realisatie van installatie in samenwerking met onze partner.

http://www.mainswitch.eu

Merosch B.V.

Contactpersoon: Derko Budding

Adviseur voor duurzaamheid in gebouwde omgeving, opdrachtgevers zijn woningcorporaties, gemeente en projectontwikkelaars. Onder andere bij grote projecten in regio Utrecht en Amsterdam, met betrekking tot netcongestie.

http://merosch.nl

MUG Ingenieursbureau

Contactpersoon: Niels de Rooij

MUG Ingenieursbureau kan opdrachtgevers adviseren over het maximaal benutten van zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit, waarbij geen aansluiting op het net mogelijk, dan wel noodzakelijk is. Dit advies bestaat uit een analyse ten aanzien van de technische haalbaarheid en de financiële haalbaarheid. Ook kan MUG opdrachtgevers ontzorgen bij het aanvragen van vergunningen en SDE++ subsidie

http://mug.nl

OTG.energy

Contactpersoon: Richard Duckers

http://otg.energy

Protium B.V.

Contactpersoon: Jonathan Mueller

We zijn projectontwikkelaar van grootschalige zonnepaneel projecten op daken.
 Wij zetten groene energiebronnen in om onze energievoorziening duurzamer te maken. Om bij te dragen aan de energietransitie.
Wij geloven dat we samen sterker zijn. Daarom werken we met partijen die net als wij het duurzame belang nastreven. We werken vanuit een gedegen technische, financiële en organisatorische basis.
Samen met installateurs, leveranciers, investeerders en netwerkbedrijven vormen we het fundament.

http://protium.nl

Repowered

Contactpersoon: Dirk Jan Masselink

Aanjagen, ontwikkelen en regisseren van flexibiliteitsoplossingen en systeemintegratie.

https://repowered.nl

RoyalHaskoningDHV

Contactpersoon: Sander Fransen

Advies en haalbaarheidsstudies net inpassing bedrijven en overige energievragers/leveranciers. Energiesysteem analyses.

http://royalhaskoningdhv.com

SAMEEN B.V.

Contactpersoon: Bart Scholten

Projectbureau voor duurzaamheid. Uitvoering duurzaamheidsprojecten voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden op met behulp van intrinsiek gemotiveerd jong talent.

https://www.sameen.nl

Stel.../energiedaden

Contactpersoon: Twan Slaats

Als onafhankelijk adviesbureau in de energietransitie werken wij met een 24-tal ervaren consultants op het gebied van verduurzaming, zon op dak, zon op land, wind, warmte, grootschalige opslag en congestie problematiek. Vanuit de visie geen woorden maar daden realiseren wij dagelijks projecten voor de overheid, het MKB en energie coöperaties. We zijn het meest praktische adviesbureau dat er bestaat. Je herkent ons aan onze daden. In de vorm van gerealiseerde projecten. Daden die tot stand zijn gekomen na slim en inventief denkwerk en de juiste acties op het juiste moment, met de juiste mensen.

http://stel.nl

Stored Energy

Contactpersoon: Benjamin Neeteson

Sinds 2016 onafhankelijk adviseur en projectontwikkelaar op het gebied van duurzame energieopslag. Met een StoredEnergy Quick Scan of een uitgebreide haalbaarheidsstudie brengen wij de kansen van energieopslag in beeld: kosten, opbrengsten, technologie en ruimtebeslag. Ook kunnen wij de aankoop, financiering, installatie en exploitatie van energieopslagsystemen begeleiden. Onafhankelijk van merk of technologie. Hierdoor kunnen wij altijd de beste oplossing bieden.

https://storedenergy.nl

STRAKKS Ingenieurs

Contactpersoon: Marcel Buikema

Integraal ontwerp en advies en toetsing op het gebied van werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties

https://strakks.nl

Summit Engineering B.V.

Contactpersoon: Thomas Engberts

Summit Engineering helpt bedrijven en overheden met energie besparen en met duurzame energieprojecten. Dat doen wij door onze ervaring en robuuste technische knowhow te verenigen met de financiële aspecten en een hands-on aanpak te hanteren. Onze onafhankelijkheid in combinatie met onze toewijding, zorgen voor de beste oplossing voor onze klanten. Op netcongestie hanteren we een integrale kijk, waardoor er combinaties van meerdere systemen mogelijk worden met onder andere batterijtechnologie en waterstof in combinatie met slimme systeemaansturing. Wij brengen uw project van idee naar uitvoer en helpen onder andere met de business case, subsidieaanvraag, de inbedrijfname en alles wat daar tussenin zit.

https://summitengineering.nl

SuWoTec B.V.

Contactpersoon: Lammert de Wit

We integrate systems and technologies designed by our team of scientists and engineers, with the most advanced technologies available to deliver more reliable and efficient energy projects. Our global platform is our strength.

https://suwotec.com