Proefopstelling Drentse Zonneroute A37 in Emmen


Van 9 tot 18 juni staat een proefopstelling van deze Drentse Zonneroute op het parkeerterrein aan de Vreding in Emmen. Daarna wordt de proefopstelling gedurende twee weken geplaatst op het parkeerterrein van het Van der Valk hotel in Emmen. Bewoners en geïnteresseerden kunnen zo een beeld krijgen van de kleuren die gebruikt worden om de verschillende landschapstype in Drenthe te onderscheiden.

De proefopstelling is geplaatst door drie verschillende leveranciers van zonnepanelen en vrij toegankelijk.  U kunt zich aanmelden voor persoonlijke uitleg bij de proefopstellingen. Data waarop de uitleg wordt gegeven zijn:

  • Donderdag 10 juni tussen 18 uur-21 uur;
  • Dinsdag 15 juni tussen 11 uur -14 uur;
  • Donderdag 17 juni tussen 18 uur- 21uur.

Aanmelden kan via info@Drentsezonneroutea37.nl

Proefopstelling Van der Valk

Aan de proefopstelling bij het Van der Valk hotel zal een informatie avond worden gekoppeld voor de inwoners van Parc Sandur en Erica. Meer informatie hierover volgt nog.

Provinciaal Inpassingsplan

De proefopstelling wordt geplaatst voorafgaand aan de terinzagelegging van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) om omwonenden en andere belanghebbenden een beeld te geven van de kleur. Dit geeft hun de gelegenheid om hierop te reageren als het PIP ter inzage wordt gelegd.

Vanwege de zorgvuldigheid is het PIP niet, zoals eerder vermeld, in april ter inzage gelegd. Naar verwachting zal dit nu in juli zijn. Uiteindelijk wordt het PIP vastgesteld door Provinciale Staten.