Onthulling


De uitblazingskom ‘Duunsche Landen’ in het Hunzedal bij Annen is het tiende aardkundig monument in Drenthe. Het monument werd op donderdag 17 oktober onthuld door Hugo en Ilse van OBS De Eshoek uit Annen en Fay en Bart van OBS De Kameleon uit Eexterveen.

Leerlingen in het veld

Voorafgaand en aansluitend aan de onthulling volgden zij samen met hun klasgenoten uit de groepen 5 t/m 8 een educatief programma over ‘Duunsche Landen’. De in totaal 87 leerlingen deden proefjes met IVN Natuureducatie over de uitblazingskom, met WMD over het waterwingebied en gingen met Het Drentse Landschap het veld in om de woningen van das en bever te bekijken.

Onthulling

‘Duunsche Landen’

De uitblazingskom ‘Duunsche Landen’ is de grootste van Drenthe, met een doorsnede van ruim één kilometer. De kom is met name ontstaan door windwerking tijdens de laatste ijstijd. Daarna is de kom opgevuld met veen, dat vervolgens verdwenen is door ontginning en ontwatering.

Met het blote oog is de kom moeilijk te zien, maar de opgewaaide rug aan de oostzijde is wel goed zichtbaar. De uitblazingskom ligt in het Hunzedal en is een van de vijfentachtig hotspots in Geopark De Hondsrug.

Het gebied eromheen is een boeiend natuurlijk landschap waar diverse dier- en plantensoorten te vinden zijn, zoals dassen, bevers, grasklokjes en muizenoor.

De WMD wint drinkwater in het gebied en zorgt samen met Het Drentse Landschap voor het beheer. Dat doen ze onder andere door begrazing van het grasland door runderen.

Aardkundige monumenten

Aardkundige Monumenten zijn onderdelen van het landschap die ons iets vertellen over de ontstaanswijze (door ijs, wind en water) van het gebied. Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie iedereen kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de ondergrond in Drenthe.

Het aardkundig monument ‘Duunsche Landen’ is tot stand gekomen met medewerking en bijdragen van gemeente Aa en Hunze, WMD Drinkwater, Het Drentse Landschap, Recreatieschap Drenthe, De Hondsrug UNESCO Global Geopark, Landschapsbeheer Drenthe en provincie Drenthe.