Drinkwaterwinning en beheer


Het Drentse waterbedrijf WMD wint drinkwater uit het gebied Breevenen nabij de uitblazingskom.

IMG_4341

Onder dit gebied ligt een circa 250 m diepe erosiegeul, ontstaan in de Elster ijstijd en uitgesleten door heel veel smeltwater. De diepe geul is later opgevuld met grof en dik zand. Hieruit wordt grondwater gewonnen.

Het Drentse waterbedrijf WMD en Stichting Het Drentse Landschap (HDL) zorgen samen voor het beheer van het gebied.

Dat gebeurt onder andere door begrazing met runderen, het maaien van graslanden en afvoeren van maaisel. Hierdoor wordt de biodiversiteit in het gebied versterkt.

Duunsche Landen 23-07-19 (19)