Boeiend landschap, bijzondere natuur


Het heuvelachtige landschap van Duunsche Landen vormt een groot contrast met de vlakke omgeving van het Hunzedal.

De grillig gevormde oude eiken, het afwisselende loofbos en de grazige weiden zorgen voor een prachtig decor.

Samen met de herstelde natuur met natte laagtes langs de naastgelegen Hunze zorgt het voor een boeiend natuurlijk landschap.

Dassen scharrelen de graslanden af op zoek naar regenwormen, bevers bouwen hun burcht in de beek en reeën leven hier in hun eigen paradijs.

Castor fiber 1, Bever, Saxifraga-Mark Zekhuis

Er zijn veel vogels te zien, zoals de grasmus en wintertaling. In de trektijd komt de visarend langs, terwijl ook de buizerd en bruine kiekendief vaker te zien zijn.

Bruine kiekendief

De zandrug is begroeid met planten kenmerkend voor arme zandgrond zoals grasklokje en muizenoor.

Muizenoor

Er groeit zelfs wilde tijm en zandhoornbloem en let ook op de oude meidoornheggen, in Drenthe een zeldzaamheid!