Bereikbaarheid


Het Stobbenland ligt ten noorden van Roderwolde en is via Roden en Foxwolde te bereiken via de Hooiweg. Na 2 km is een splitsing met een halfverhard pad.

Juist op de kruising ligt ten zuiden van het pad dit oudst bekende fossiele bos van Nederland. Veel is er niet te zien, maar in het weiland achter een voormalig boerderijtje is het gebied rijk aan reliëf.

De stobben die aanvankelijk boven het maaiveld uitstaken zijn opgeruimd. Maar op termijn zullen er door veenoxidatie weer stobben boven het maaiveld uitsteken.

Stobbe

Aan de noordkant van het semiverharde pad bevindt zich een laag gelegen veengebied met aan de horizon de stad Groningen.

Waterberging

Het veengebied dat ooit bekend stond als de hooischuur van het noorden, is tegenwoordig een fors natuurgebied, dat tevens dienst doet als waterberging. Het is een uniek moerasgebied dat zich uitstrekt tot aan de stad Groningen.


Meer lezen over het Stobbenven