Aardkundig monument


De unieke geschiedenis van het Stobbenland wordt voor een breder publiek onder meer op informatieborden uiteengezet.

Door de Provincie Drenthe is het Stobbenven aangewezen als Aardkundig Monument.

bankje met paneel

Het zwak golvende landschap, direct ten zuiden van de Hooidijk, verraadt het restant van de laatste 1,5 ha van het Stobbenven dat bewaard is gebleven.

Stobbenven2

Het waterbergingsgebied juist ten noorden van het Stobbenland is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de vele bijzondere vogelsoorten, wat nog eens onderstreept hoe bijzonder het hele gebied is.