Veen


Na een periode van snelle klimaatveranderingen werd het ongeveer 11.500 jaar geleden plotseling warmer en vochtiger en kregen warmte minnende planten weer een kans. Deze periode is het begin van het Holoceen, de tijd waarin wij nu leven.

Door het smelten van landijs steeg de zeespiegel snel. Bovendien stagneerde regenwater in laagtes, zoals het Mekelermeer. In het zure en voedselarme milieu in deze laagtes gedijde veenmos goed. Hierdoor ontstonden dikke lagen veen.  Het veen breidde zich zelfs over de lage ruggen uit.

Veenmos, foto Hans Dekker

Veenmos heeft ervoor gezorgd dat in Drenthe uitgestrekte hoogveengebieden zijn ontstaan. Ook in een groot deel van Zuidoost-Drenthe ontstond hoogveen. Gedroogd veen, de turf, is een uitstekende brandstof en geschikt om op grote schaal te ontginnen.

In de loop van de afgelopen 400 jaar is dit veen dan ook voor het allergrootste deel verdwenen door de schoorstenen van tienduizenden woningen.


Meer lezen over het Mekelermeer