Praktische zaken


Ligging

Het Mekelermeer ligt aan de westrand van de boswachterij Gees, 1 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Balinge.

Toegang en bereikbaarheid

Het gebied rond het Mekelermeer is vrij toegankelijk op wegen en paden. Het Mekelermeer is te bereiken door vanuit Nieuw-Balinge in oostelijke richting de Koekoeksdijk en vervolgens de weg Mekelermeer in te rijden. Vandaar gaat een zandweg en fietspad naar het noorden langs de bosrand naar het meer. De zandweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Eigendom en beheer

Provincie Drenthe. www.provincie.drenthe.nl

Staatsbosbeheer. www.staatsbosbeheer.nl


Meer lezen over het Mekelermeer