Herstel


Kleine zonnedauw, foto Hans DekkerDoor de aankoop van 6 hectare grond is het Mekelermeer voor de toekomst veiliggesteld. Inmiddels heeft Staatsbosbeheer het meest westelijk deel van het Mekelermeer hersteld en is de waterhuishouding verbeterd.

Daardoor is het waterpeil gestegen en stroomt er geen met meststoffen vervuild water het ven in. Dat heeft positieve gevolgen voor de natte heidevegetatie rond het ven.

Kleine zonnedauw, tormentil en dopheide kregen de kans zich weer uit te breiden. Ook is het gebruik als zwemplas en visvijver beëindigd. Hierdoor is de rust toegenomen en kan de natuur zich optimaal ontwikkelen.

Vooral in de zomer is de omgeving van het meer rijk aan vlinders, zoals het heideblauwtje en het groot dikkopje. De roodborsttapuit is een typische heidevogel die hier broedt. Bezoekers kunnen op de fiets of wandelend genieten van dit oeroude landschap.

Heideblauwtje, foto Hans Dekker

Misschien komen ze één van de bijzondere vogelsoorten tegen die hier vooral in de trektijd en de winter bivakkeren, zoals visarend en grote zilverreiger. Het Mekelermeer is een echte ontdekking voor natuurliefhebbers!


Meer lezen over het Mekelermeer