Turfwinning onder het stuifzand


Op meerdere plaatsen rond Nuil en Pesse werd door de locale bevolking veen gewonnen en tot turfjes gedroogd, om ‘s winters te kunnen gebruiken als brandstof in de kachels.

Dit was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook nog het geval in het Holtveen, ten westen van Nuil, waar de turf gegraven werd in een omvangrijk stuifplateau.

Er werd een put gegraven, waaruit eerst het stuifzand opzij werd gezet, waarna het veen uit de put gegraven kon worden en op het maaiveld te drogen kon worden gezet.

Op de topografische kaarten is de gatenstructuur die daardoor ontstond in het Holtveen nog goed herkenbaar.

Turfwinning