Herkenbaar aardkundig fenomeen


Op het Nuilerveld waren de oorspronkelijke veentjes voor een gedeelte mooi rond.

Er zijn hierdoor fraaie ronde platte heuvels ontstaan met een heel duidelijke steile rand, gelegen in een laaggelegen vlakte.

20160928_142542

Dit maakt deze (veen)stuifplateaus voor iedereen heel goed herkenbaar, waardoor dit aardkundig waardevolle fenomeen goed onder de aandacht kan worden gebracht.

Ook elders in Drenthe zijn overstoven veentjes aanwezig, maar bijna nergens zo mooi rond. De vorm van de stuifplateaus doet denken aan dikke ‘platen’ die op het vlakke landschap liggen.

In de omgeving van het Nuilerveld worden ze ook wel ‘herenplaten’ genoemd.

Hoogstwaarschijnlijk heeft deze naam te maken met de zandweg die eeuwenlang over het gebied liep. Oude verbindingswegen werden ook wel ‘Heerwegen’ genoemd.

Een andere verklaring voor de naam heeft te maken met voormalige eigenaren. Er hebben namelijk ooit 'heren' in Nuil gewoond: in 1390 woonden hier de gebroeders Wolter, Wicher en Arend van Nuil. Deze familie was van adel en latere leden droegen de naam Ten Nuell.

De randen van de voormalige veentjes tekenen zich nog steeds haarscherp af met een steile helling. Daar waar in andere gedeelten van het terrein ook nog veen onder stuifzand aanwezig is, vinden we tevens een steile rand aan de opgestoven heuvels.

We kunnen deze redenering ook omkeren: daar waar een steile rand aan de stuifheuvels aanwezig is, bevindt zich zo goed als zeker veen onder het stuifzand.

Als we onze ogen de kost geven, dan zullen we, met de herenplaten van het Nuilerveld in het achterhoofd, in veel huidige en voormalige stuifzandgebieden talrijke overstoven veentjes kunnen ontdekken!