Ontwikkelingen rond de Havelterberg


De gemeente Westerveld werkt aan een plan om het gebied en haar bijzondere eigenschappen beter voor het publiek te ontsluiten. De gemeente is in 2009 van start gegaan met het project ‘Havelterberg 2009', later omgedoopt tot ‘Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld'.

Het doel van dit project is een nieuwe inrichting van het dagrecreatieterrein Havelte aan de Van Helomaweg tot een aantrekkelijke toegangspoort met bezoekersinformatiecentrum voor het achterliggende natuurgebied, waaronder de Havelterberg.

In het kader van dit project is het dagrecreatieterrein archeologisch onderzocht en er is een onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, omdat bij het diepploegen van het terrein in 1985 een vliegtuigbom werd aangetroffen. Bij deze onderzoeken werd één aanwijzing gevonden voor een archeologische vindplaats en werden 41 ondergrondse objecten aangetroffen die mogelijk een (deel van een) explosief zijn.

De Havelterberg, met zijn verscheidenheid aan aardkundige waarden, archeologische rijkdom, landschapstypen, flora en faunasoorten, is zo bijzonder en zelfs van internationale betekenis, dat de provincie Drenthe het gebied heeft aangeduid als een te beschermen gebied van de hoogste categorie.

Samen met de gemeente Westerveld wordt bij toekomstige ontwikkelingen uitgegaan van de aardkundige waarden, zodat deze behouden blijven.

Opening AM Havelterberg 20-06-13 (95)

Bij het provinciale beleid wordt de samenhang tussen aardkundige waarden, archeologische waarden, cultuurhistorische waarden en natuurwaarden steeds in ogenschouw genomen.

De Havelterberg is een prachtig voorbeeld van een gebied waarin deze samenhang duidelijk zichtbaar is voor een breed publiek en verdient daarom met recht het predicaat aardkundige monument!