Ligging


Het Drouwenerzand ligt op de Hondsrug tussen de dorpen Drouwen en Gasselte.'

hondsrug_kl

Het gebied was ooit een kale en stuivende zandwoestijn met een omvang van circa 250 hectare. Het bestaat tegenwoordig uit een oostelijke helft, begroeid met heide, waarvan een klein gedeelte nog bestaat uit open stuifzand en een geheel beboste westelijke helft. In het bosgedeelte van het natuurreservaat is het stuifzandkarakter tussen de bomen nog heel goed te herkennen aan het door de wind gevormde zeer reliëfrijke aardoppervlak.

7 Zandverstuiving Drouwenerzand vanGem.B-O

De Hondsrug, die in het landschap goed waarneembaar is van Emmen tot in de stad Groningen, vormt de grens van het Drents Plateau. De oostzijde van de Hondsrug, waarop ook het Drouwenerzand ligt, heeft een veel steiler verloop dan de westelijke. Het verschil tussen het hoogste en het laagste maaiveldpunt in het Drouwenerzand bedraagt maar liefst 20 meter en dat binnen een afstand van ongeveer twee kilometer!

Aan de oostelijke voet van de Hondsrug ligt het relatief vlakke Hunzedal, waardoor het stuifzandgebied hier scherp afgegrensd wordt.


Meer lezen over het Drouwenerzand