Aardkundig monument


Het Drouwenerzand herbergt een grote diversiteit aan aardkundige waarden. Het is daarom niet verwonderlijk dat dit gebied op 1 oktober 2009 door de provincie is uitgeroepen tot het eerste aardkundige monument van Drenthe.

09 10 02 Drouwenerzand aardkundig monument -1754

Aardkundige waarden hebben betrekking op vormen in het landschap (geomorfologie), op bodems (bodemkunde) en op laagpakketten in de diepe en ondiepe ondergrond (geologie). Het gaat hierbij niet alleen om de ontwikkelingsgeschiedenis, maar ook om actuele processen en afzettingen.

Aardkundige waarden vormen het fundament voor het landschap, voor de levende natuur en voor de menselijke activiteiten. In plaats van aardkundige waarden zouden we nog beter kunnen spreken over ‘aardkundig erfgoed'. We moeten er zorgvuldig mee omgaan, want eenmaal verdwenen betekent echt dat het ook niet meer terug komt.

Een aardkundig monument is te omschrijven als een markant en kenmerkend voorbeeld van aardkundige waarden. Hier, in het Drouwenerzand, zijn aardkundige verschijnselen aanwezig waarin de ontwikkeling van de aarde over tientallen, honderden tot zelfs honderdduizenden jaren als het ware met eigen ogen gezien en met eigen handen aangeraakt kunnen worden


Meer lezen over het Drouwenerzand