Drouwenerzand - het eerste Aardkundige Monument


Van bedreiging tot monument

De provincie beschouwt haar aardkundig erfgoed als een kroonjuweel van Drenthe. Door het aanwijzen en onthullen van Aardkundige Monumenten wil de provincie Drenthe u laten kennis maken met de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond. Het Drouwenerzand is een van de weinige actieve stuifzandgebieden in Nederland en ligt op de ook al bijzondere Hondsrug.

Drouwenerzand

De Hondsrug is een lange, vrijwel rechte keileemrug en uniek op de wereld. "Het goed herkenbare stuifzandreliëf, de ligging op de flank van de Hondsrug, de rijke geschakeerde natuur en de goed herkenbare cultuurhistorische relatie tussen mens en bodem, maken dit gebied tot een Aardkundig Monument van hoge beleefbaarheid", onderstreept bodemdeskundige Gerrie Koopman van Hogeschool van Hall Larenstein