Herstelmaatregelen


Vanaf de eerste aankoop in 1968 van het beroemde ‘levende’ veengebied Meerstalblok tot 2016 is een groot aantal maatregelen uitgevoerd om zoveel mogelijk regenwater in het Bargerveen vast te houden. In verschillende fasen zijn dammen aangelegd en sloten gedempt. Soms werden juist sloten gegraven om water aan te voeren.

Hoogveenkern Meerstal Bargerveen

In 1996 is de asfaltweg die dwars door het veengebied liep verwijderd. Nu is de veenontwikkeling daar goed zichtbaar. Alle maatregelen zijn bedoeld om de ontwikkeling van hoogveen een nieuwe impuls te geven en het resterende levende en uiterste waardevolle hoogveen duurzaam te behouden.

Bovendien kon door de vele maatregelen een uitgestrekt natuurlandschap ontstaan met natte heide, uitgestrekte watervlakte en hier en daar soortenrijke graslandjes.

kaart 6

Beheersmaatregelen die in de periode 1968 - 2006 in het Bargerveen zijn uitgevoerd.

Veenprofiel

Toch bleken al die maatregelen niet voldoende. Daarom is in 2016 een zeer omvangrijk en kostbaar project gestart om buiten het gebied de waterhuishouding aan te passen, op een manier dat het water in het Bargerveen voldoende hoog staat om het hoogveen te behouden en waar mogelijk te herstellen.

Weiteveen inrichtingsschets

Maar er is niet alleen aandacht voor het herstel van natuur en landschap. Ook de structuur van wandel- en fietspaden wordt versterkt. Bovendien verrijst er een bezoekerscentrum met uitkijktoren bij de nieuwe schaapskooi in Weiteveen. In deze grote schapenstal is ruimte voor 1000 schapen. Die schapen zijn hard nodig voor het beheer van het veengebied.

Het project tot herstel van het Bargerveen vindt plaats onder de naam “Bargerveen-Schoonebeek, natuurlijk naoberschap”. Op de website van dit project vindt u alle informatie over het doel, de werkzaamheden en de achtergronden (www.bargerveen-schoonebeek.nl)

Beheer en herstel van het Bargerveen gebeurt in toenemende mate in nauw overleg en samen met Duitse organisaties. Het Bargerveen maakt niet voor niets deel uit van het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor - Bargerveen. In dat kader werken alle partners samen aan grensoverschrijdende maatregelen zodat ook aan de Duitse zijde van de grens de waterhuishouding verbetert en er meer ruimte komt om er te voet of op de fiets van het gebied te genieten.

Kortom, alle inspanningen zijn erop gericht om dit unieke, aardkundig waardevolle gebied te behouden en in ere te herstellen.