Het Bargerveen


Het Bargerveen, het zevende aardkundig monument

Het Bargerveen in Zuidoost Drenthe, is het meest gave en grote hoogveengebied van Nederland en maakt onderdeel uit van het Geopark de Hondsrug.

Ooit maakte het 2500 hectare grote Natura 2000-gebied deel uit van het oorspronkelijk 160.000 ha grote, grensoverschrijdende Bourtangerveen. Door ontginning is veel hoogveen verdwenen door de schoorsteen van huizen in dorpen en steden.

De waterstandsverlaging die de ontginning met zich meebracht heeft ook geleid tot sterke inklinking van het resterende veen. Vervolgens is het veen nog verder ingedikt door vertering.

20161020_Geopark_Bargerveen

Herstelmaatregelen in het resterende Bargerveen hebben nog onvoldoende opgeleverd om het veengebied duurzaam te behouden. Sinds 2016 worden daarom nu extra maatregelen in en buiten het gebied genomen. Niet alleen natuur krijgt daarom de aandacht die het verdient, maar ook recreatiemogelijkheden in het gebied krijgen een sterke impuls.

IMG_9917

Gedeputeerde Jumelet, gebiedsmanager Ans van Wijk en een aantal leerlingen geven het startsein tot de herstelmaatregelen

Deze maatregelen sluiten aan bij de groeiende belangstelling voor het gebied, vooral ook vanuit de lokale bevolking.

Tegengaan van verdroging beschermt niet alleen het nog aanwezige hoogveen, maar zorgt ook voor een impuls voor nieuwe hoogveenvorming.

Dat leidt niet alleen tot fraaie natuur, maar ook tot afname van veenoxidatie en daarmee samenhangende reductie van koolstofdioxide.

Het Bargerveen is in Nederland niet alleen bijzonder vanwege het nog resterende hoogveen, maar ook ongeëvenaard vanwege de rijkdom aan planten en dieren die gebonden zijn aan dit hoogveen.

Het natuurgebied is zó rijk aan landschappen en flora en fauna dat het met geen ander gebied in ons land valt te vergelijken, een onvervangbaar stukje Nederlandse natuur. Geen wonder dat het Bargerveen door de provincie Drenthe is aangewezen en onthuld als zevende Aardkundig Monument op 27 oktober 2016.

IMG_9909

De onthulling van aardkundig monument Bargerveen op 27 oktober 2016 door gedeputeerde Stelpstra, wethouder René v.d. Weide, gebiedsmanager Ans van Wijk en een aantal leerlingen

Bovendien heeft de rijksoverheid het gebied geselecteerd als Natura 2000-gebied, het Europese netwerk van onvervangbare natuurgebieden.

De verwachtingen over het herstel van de natuur zijn hoog gespannen. Door alle aandacht die het gebied nu en in de komende jaren krijgt, wordt niet alleen het gebied zelf mooier, maar wordt ook de lokale economie – en daarmee ook de leefbaarheid van het gebied – versterkt.

Het Bargerveen is een bijzonder en uniek gebied, dat het UNESCO Geopark de Hondsrug extra glans geeft.