Cultuurnota Drenthe 2021 – 2024: Cultuur om te delen


Meer inzet op brede betrokkenheid en toegankelijkheid, extra aandacht voor samenwerking en duidelijkheid voor cultuurmakers door structurele middelen voor de Drentse basisinfrastructuur. Dat zijn de belangrijkste ambities van de provinciale cultuurnota 2021-2024, getiteld ‘Cultuur om te delen’.

In de nota staat beschreven hoe de provincie de komende periode omgaat met het cultuuraanbod en - onderwijs, steun voor (locatie)theater, festivals en musea, en behoud van erfgoed.

Brede toegankelijkheid en samenwerking als accenten

Het college zet het huidige cultuurbeleid in grote lijnen voort, bijvoorbeeld door in te zetten op langdurige in plaats van tijdelijke middelen. Meer nog dan voorheen wil de provincie een laagdrempelig cultuurklimaat realiseren in Drenthe. Het moet interessant zijn voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs. Iedereen die wil, moet – actief of passief – deel kunnen nemen en ruimte krijgen voor ontwikkeling.

Het tweede accent gaat over meer samenwerking. Binnen Drenthe, maar ook op regionaal en landelijk niveau of met Duitsland. Met gemeenten wordt sterk ingezet op maatwerk, een vervolg op de culturele allianties en impulsen en versterking van het cultuuraanbod in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.


Cultuurmonitor 2017-2020

Gedeputeerde Staten hebben de tweede editie van de Cultuurmonitor 2017-2020 aangeboden aan Provinciale Staten. Met de Cultuurmonitor worden jaarlijkse trends en ontwikkelingen in het culturele veld zichtbaar gemaakt op basis van input van provinciaal gesubsidieerde instellingen. Door de artistieke, maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarde van cultuur te benoemen, geeft de monitor inzicht in de effecten van het provinciale cultuurbeleid.