Start campagne Lang zult u wonen


De provincie Drenthe start op 6 oktober 2018 tijdens de Ouderendag in gemeente De Wolden de campagne Lang zult u wonen in Drenthe. Met deze campagne wil de provincie inwoners stimuleren op tijd hun woning veiliger en comfortabeler te maken met het oog op de toekomst. “We willen het liefst oud worden in ons eigen huis. Maar daar moeten we onze woning wel op inrichten”, zegt gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe. Bezoekers kunnen op de Ouderendag terecht bij de stand van Lang zult u wonen voor meer informatie en persoonlijk advies van de bouwkundig adviseur van Lang zult u wonen.

Inspelen op vergrijzing in Drenthe

Lang zult u wonen speelt in op de toenemende vergrijzing en het gegeven dat we langer zelfstandig thuis blijven wonen. Het aantal oudere inwoners in de provincie Drenthe is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2017 waren er bijna 20.000 meer 65+’ers dan in 2010. En dat aantal blijft groeien. Ook het aantal ‘oudere’ ouderen groeit fors. In 2017 telde Drenthe 26.572 mensen van 80 jaar en ouder, dat is 5% van de bevolking. De prognoses laten zien dat het aantal 80+’ers tot 2040 blijft stijgen. Nu is 1 op de 20 inwoner 80 jaar of ouder. In 2040 is 1 op de 8 mensen in Drenthe boven de 80 (bron: Leefbaarheidsmonitor Drenthe).

Bewustwording is nodig om op tijd maatregelen te treffen

Met de campagne informeert de provincie inwoners over maatregelen die zij zelf kunnen nemen om te zorgen dat hun huis tijdig geschikt is voor de toekomst. Vaak is al met kleine tips en aanpassingen de veiligheid in huis te vergroten. Denk aan het plaatsen van een tweede trapleuning voor extra houvast, het stroef maken van een badkamervloer of iets eenvoudigs als het aanbrengen van betere verlichting om valongevallen te voorkomen.

Oplossingen vinden in bestaande woningen

Omdat Drenthe sterk vergrijst is het volgens de gedeputeerde belangrijk om niet alleen naar nieuwbouw te kijken. “Als provincie en gemeenten houden we er bij de bouw van nieuwe woningen rekening mee dat de woningen duurzaam en levensloopbestendig zijn. Maar veel inwoners wonen prima op de plek waar ze nu wonen. De oplossing om prettig en veilig langer thuis te blijven wonen zal dus voor een groot deel in bestaande woning gevonden moeten worden.”

Praktische tips en adviezen

Inwoners van Drenthe krijgen komend jaar volop praktische tips en adviezen om eens met een andere bril op naar hun huidige woning te kijken. De informatie wordt via zo veel mogelijk kanalen verspreid en is na te lezen op de website drenthe.langzultuwonen.nl. Ook is op die site te vinden welke mogelijkheden er zijn in de verschillende Drentse gemeenten om de woning veiliger en comfortabeler te maken. Bijvoorbeeld met de lokale Blijverslening of Verzilverlening die in meerdere Drentse gemeenten wordt aangeboden. Hiermee kunnen oudere inwoners woningaanpassingen financieren die hun woning levensloopbestendig maakt.