Winkelleegstand in het Noorden


De afgelopen jaren zijn leegstandscijfers vaak in het nieuws geweest. Ten tijde van het opstellen van Retailagenda Drenthe zijn landelijk de leegstandspercentages aanzienlijk gestegen en die in het Noorden zo mogelijk nog iets meer. Maar de cijfers kunnen op diverse wijzen gepresenteerd worden; per gemeente, per kern, naar winkelmeters, naar verkooppunten of naar duur van de leegstand.

Om de opgave van winkelleegstand exact in beeld te brengen hebben provincies Drenthe, Groningen en Friesland onderzoek laten doen naar de winkelleegstand in het Noorden. In 2018 heeft adviesbureau Broekhuis Rijs in beeld gebracht hoeveel vierkante winkelmeters leegstaan in de noordelijke provincies en welk deel hiervan niet (of nauwelijks) getransformeerd kunnen worden naar een alternatieve economische rendabele bestemming. Zie Broekhuis Rijs Noordelijk onderzoek naar winkelleegstand (2018 (pdf, 408 kB)).

Parallel aan het onderzoek in het Noorden is in Drenthe dieper ingezoomd op de winkelleegstand. Per gemeente is de winkelleegstand en zijn de kansen voor transformatie in beeld gebracht.

Met de omvang van de opgave in beeld is Broekhuis Rijs vervolgens gevraagd om aan te geven waar de opgave van winkelleegstand in het Noorden zich onderscheidt ten opzichte van de rest van het land. Daarnaast zijn de verschillende bestaande instrumenten om winkelleegstand tegen te gaan in beeld gebracht. Dit onderzoek vindt u hier (pdf, 530 kB).