Aanpak Drentse Retailagenda werkt


Leegstaande winkelpanden worden bewoond, winkelstraten en – pleinen zijn aantrekkelijker gemaakt en winkelgebieden worden compacter en gezelliger. Door de Retailagenda Drenthe en het bijbehorende Binnenstadfonds zijn winkelgebieden en binnensteden in Drenthe versterkt. Hierin zijn provincie, gemeenten en marktpartijen afgelopen jaren gezamenlijk opgetrokken.De behaalde resultaten zijn voor Gedeputeerde Staten argumenten geweest om de aanpak van de Retailagenda te continueren.

Retailagenda Drenthe

De Retailagenda Drenthe is een samenwerkingsovereenkomst waar alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zich aan geconformeerd hebben. Hierin staan afspraken voor het versterken van de Drentse steden en het terugdringen van de winkelleegstand.

Gedeputeerde Henk Brink: “Omdat de Retailagenda Drenthe in haar laatste uitvoeringsjaar zit, hebben we een evaluatie uitgevoerd. De samenwerking met betrokken partners in de binnensteden is versterkt én in korte tijd zijn gedragen centrumvisies en uitvoeringsplannen gemaakt. Met het geld van het Binnenstadfonds worden nu zeven verschillende binnenstadplannen in zeven gemeenten ondersteund.”

Binnenstadfonds

In 2016 heeft de provincie Drenthe € 13 miljoen beschikbaar gesteld voor het Binnenstadfonds. De gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe en Coevorden hebben een beroep op dit fonds gedaan om de kwaliteit van hun kernwinkelgebied te versterken en/of vrijkomende winkelruimte te herstructureren. Met de Drentse aanpak werden gemeenten en private partners gestimuleerd om een goed plan in te dienen én te investeren in hun eigen pand en centrum. Hierdoor wordt de € 13 miljoen verdrievoudigd tot bijna € 40 miljoen.

“Om de binnensteden gezond(er) te maken en vooral te houden, is het nodig om gezamenlijk te blijven investeren. Er blijft behoefte aan kennisontwikkeling en het delen van informatie voor het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Ook zijn actuele data en onderzoeken van groot belang voor de vestiging van winkels. De faciliterende rol van de provincie wordt door berokken gemeenten en marktpartijen als essentieel beschouwd,” vult gedeputeerde Hans Kuipers aan.