Coronacrisis: Uitvoering Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door


De provincies Groningen, Drenthe en Friesland hebben samen met RVO.nl en SNN de mogelijke gevolgen van de afgekondigde coronamaatregelen voor lopende POP3-subsidieprojecten bekeken.

Bij de provincies, SNN en RVO.nl zijn de meeste medewerkers inmiddels thuis aan het werk en hebben thuis toegang tot de benodigde systemen en communicatiemiddelen. Dit betekent dat dat de meeste werkzaamheden aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gewoon kunnen worden uitgevoerd:

  • Provincies, SNN en RVO.nl zijn en blijven zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.
  • Er is voldoende bezetting om de werkzaamheden door te laten gaan. Voortgangsrapportages worden op de normale wijze behandeld en betalingen worden doorgezet.
  • Indien uw project door de coronacrisis vertraging oploopt, kunt u een onderbouwd verzoek tot looptijdverlenging indienen. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij SNN.
  • Mocht uw project in financiële moeilijkheden komen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de provincie, of SNN.
  • Bij vragen over de JOLA subsidie kunt u contact opnemen bij de helpdesk van RVO.nl