Panorama Drenthe (najaar 2019)


Tel het maar eens op: NOx, NOVI, fijnstof, RES, PFAS, biodiversiteit, woningnood, jeugdzorg, VAB's.....

De Drentse Omgevingsvisie is nog niet klaar of het tumult rondom deze onderwerpen is in alle hevigheid losgebarsten. De Omgevingsvisie biedt uiteraard kaders, maar hoe ga je er mee om!

Intussen is ook besloten om aan de slag te gaan met een Panorama Drenthe (in navolging van Panorama Nederland). Welke thema’s en dilemma’s levert dit op voor Drenthe en hoe gaat Drenthe daar keuzes in maken?

Echt iets voor de cieL om naar een integrale benadering te kijken: liggen er koppelkansen? En hoe dan? En lucht dat op? Is de regionale tussenschaal ( 5 subregio’s in Drenthe) een comfortabele eenheid?

Ons advies: organiseer een proces waarbij je schakelt tussen meetbare aspecten: normen, streefcijfers en dergelijke en gevoelswaarden zoals betrokkenheid bij landschap en cultuurhistorie. Een panorama biedt perspectief, maar vanuit welke achtergrond kijk je daar naar? Als Boomer, als Millennial, als….