Soortenbescherming


Beschermde plant- en diersoorten kunt u overal tegenkomen. Bijvoorbeeld als u buiten aan het werk gaat, een evenement organiseert in de buitenlucht of uw woning gaat renoveren. In de Wet natuurbescherming, onderdeel Soortenbescherming, is de bescherming van plant- en diersoorten vastgelegd. In deze wet staat bijvoorbeeld dat u dieren niet mag doden of verstoren, hun verblijfplaats niet mag weghalen en planten niet zomaar mag vernielen. Het is van belang om voorafgaand aan de voorgenomen activiteiten te onderzoeken of er negatieve effecten optreden op aanwezige plant- en diersoorten. Als deze effecten niet zijn uit te sluiten kunt u een ontheffing aanvragen van de Wet natuurbescherming

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer u wel of geen ontheffing nodig heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Voorwaarden

Hieronder vindt u een beknopt stappenplan waarmee u kunt nagaan of u voor uw werkzaamheden een ontheffing voor de Wet natuurbescherming nodig hebt, of dat u gebruik kunt maken van een vrijstelling. Voor veel van deze stappen dient u een ecologisch deskundige in te schakelen.  Voor een uitgebreide toelichting op deze stappen en voor andere vragen verwijzen wij u naar de uitgebreide toelichting (pdf, 203 kB) bij het aanvraagformulier soortenbescherming.

Afhandeling aanvraag

De procedure voor de afhandeling van uw aanvraag verloopt via de volgende stappen:

  • U kunt uw aanvraag indienen via het digitale aanvraagformulier. Onder het kopje “zelf regelen” leest u hoe u hier gebruik van kunt maken. Ook kunt u de aanvraag per e-mail opsturen naar het e-mailadres: vth@drenthe.nl.
  • Na binnenkomst van uw aanvraag sturen wij een ontvangstbevestiging naar u toe met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is.
  • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
  • U krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is. Wij stellen u in de gelegenheid om uw aanvraag volledig te maken. Aanvullingen kunt u sturen naar: vth@drenthe.nl.
  • Wij verlenen het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.

Contact

Op deze pagina’s vindt u informatie over de aan te leveren gegevens voor uw aanvraag voor een vergunning of ontheffing. Indien u, na het doorlopen van de aangegeven stappen en de toelichting nog met onduidelijkheden zit of u een opgesteld concept wilt bespreken, biedt de provincie de ruimte om dit via vooroverleg met ons door te spreken.  Op die manier bent u goed op de hoogte van de gegevens die wij van u verlangen, wat een procedure aanzienlijk kan bespoedigen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de e-mail: vth@drenthe.nl of telefonisch: (0592) 36 55 55.

Termijn

De reguliere termijn voor het afhandelen van uw aanvraag om een ontheffing bedraagt 13 weken. Deze termijn kan door ons worden verlengd met 7 weken. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt kan de afhandeling langer duren.

Leges

U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Belastingverordening provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen