Woo-verzoek van 12 oktober 2022 over dossier faunaschade


De documenten van dit verzoek zijn te downloaden in PDF-formaat.

Er is door een derde-belanghebbende een zienswijze ingediend. Deze zienswijze hebben wij betrokken bij onze besluitvorming, maar niet geheel gevolgd. Aangezien naar verwachting belanghebbenden bezwaar kunnen hebben tegen de openbaarmaking van de informatie, vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten twee weken na dagtekening van deze beschikking plaats, conform artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo.