Subsidie MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2022


Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen van morgen? Als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Voor wie

Mkb-ondernemers gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen in een R&D samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband bestaat uit twee of meer van elkaar losstaande mkb-ondernemingen, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een R&D samenwerkingsproject.

Elke deelnemer aan het R&D samenwerkingsverband neemt niet meer dan 70% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten van het R&D samenwerkingsproject voor zijn rekening.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel;
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien;
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien;
 • Meer informatie over deze kosten vind je in artikel 6 van de Verordening MIT R&D Samenwerking 2022

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste € 100.000,- indien het de subsidie €200.000,- is..
 • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste €25.000,- en ten hoogste €175.000 indien de subsidie hoger is dan €200.000,-
 • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Friesland en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren.
 • Een deelnemer neemt niet meer dan 70% van de subsidiabele kosten van het project voor zijn rekening.
 • Met de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening
 • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond;
 • Het project moet passen binnen een van de KIA's zoals beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode is van 1 juni 2022 9:00 uur tot 13 september 2022 17:00 uur.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21