Subsidie regiostedenfonds


Drentse steden zijn de ruggengraat voor het vestigings- en woonklimaat, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de provincie. Terwijl de regiofunctie van de stad toeneemt, zien we de (winkel)leegstand toenemen, het cultuuraanbod lijkt te verschralen en de fietsbereikbaarheid laat vaan te wensen over. Ook leidt verpaupering tot een minder goed leefklimaat.  Het versterken van de regionale functie van de steden heeft een uitstralend effect op de leefbaarheid in de hele provincie Drenthe.

De aanvraagperiode is voorbij. Er kunnen geen aanvragen meer ingediend worden.

Voor wie

De subsidie is beschikbaar voor de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel

Het doel

De subsidieregeling heeft tot doel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale verzorgingsgebied.
Met de subsidieregelingen willen we de vier gemeenten stimuleren om fysieke ingrepen uit te voeren die de binnenstad versterken.

De ingrepen moeten voldoen aan de thema’s:

  • Compacte ruimtelijk-economische structuur
  • Vergroenen
  • Wonen
  • Cultuur
  • Fietsen

Wet- en regelgeving

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55