Subsidie Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 PLUS


Drentse steden zijn de ruggengraat voor het vestigings- en woonklimaat, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de provincie. Terwijl de regiofunctie van de stad toeneemt, zien we de (winkel)leegstand toenemen, het cultuuraanbod lijkt te verschralen en de fietsbereikbaarheid laat vaan te wensen over. Ook leidt verpaupering tot een minder goed leefklimaat.  Het versterken van de regionale functie van de steden heeft een uitstralend effect op de leefbaarheid in de hele provincie Drenthe.

Voor wie

De subsidie is beschikbaar voor de gemeenten Coevorden, Midden-Drenthe en Noordenveld.

Het doel

De subsidieregeling heeft tot doel de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en/of ruimtelijk-economische structuur in de kernen van Coevorden (stad), Beilen en Roden te versterken.

De subsidie is bestemd voor fysieke ingrepen die zijn gericht op het aanpakken van gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen, zoals sloop, facelifts, herontwikkeling en/of transformatie. Of voor een kwaliteitsimpuls voor openbaar gebied als onderdeel van vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De hoogte van de subsidie bedraagt per gemeente maximaal:

  • Coevorden € 600.000,--
  • Midden-Drenthe € 250.000,--
  • Noordenveld € 250.000,--

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2021.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55