Subsidie COVID-19-maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea (oud)


De provincie Drenthe ziet dat de kleine- en middelgrote musea in Drenthe schade ondervinden van de gevolgen van COVID-19. Voor kleinere musea is het bijvoorbeeld lastig om opengesteld te zijn voor publiek, omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast behoort een groot deel van de vrijwilligers van de musea vanwege hun leeftijd tot de risicogroep. Daarom opent de provincie Drenthe deze subsidieregeling, zodat kleine musea ondersteund kunnen worden in het toegankelijk blijven voor het publiek. Per museum kan er maar één aanvraag ingediend worden!

Dit is de oude regeling. Kijk voor de nieuwe regeling op de pagina Subsidie COVID-19-maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea

De subsidie

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. het nemen van praktische maatregelen om het museum hygiënisch en veilig te maken, conform de RIVM-richtlijnen. Te denken valt aan: spatschermen, bewegwijzering, andere inrichting, handgel, ontsmettingsmiddelen, etc.;
 2. vrijwilligersmanagement. Activiteiten die ofwel helpen om waardering voor vrijwilligers uit te spreken of nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Te denken valt aan: waardering in de vorm van een klein geschenk voor bestaande vrijwilligers om hen te blijven binden aan het museum, een vrijwilligerscampagne, tijdelijke vrijwilligersvergoeding etc.;
 3. investeringen in digitale ontwikkelingen en digitale toegankelijkheid. Te denken valt aan aanpassingen voor websites, digitale systemen en audiotours. Ook subsidiabel is het aanschaffen van een e-ticketingsysteem of aanschaffen van een nieuw kassasysteem met e-ticketingmodule;
 4. aanvullende investeringen in marketing en pr-activiteiten. Alle activiteiten die dienen om de publieksactiviteiten van het museum te promoten en bezoekers aan te trekken het museum weer te bezoeken. Te denken valt aan: kosten voor een marketingcampagne, posters, flyers, filmpjes, social media campagne en de kosten voor ontwerp, drukwerk en verspreiding;
 5. educatie. Het aanpassen van het educatieprogramma, de collectiepresentatie of de programmering zodat contact met scholen en bezoekers in stand gehouden kan worden online of buiten het museum. Te denken valt aan kosten voor aanpassing van of het ontwikkelen van een educatieprogramma zodat dit online, buiten of op school gegeven kan worden. Een ander voorbeeld is het ontsluiten van de collectie online of via apps zodat de collectie beschikbaar blijft voor publiek dat nu niet naar het museum kan komen.

Een aanvraag kan uit één of meerdere van de bovenstaande subsidiabele activiteiten bestaan.


Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van  
€ 1.000,00 en een maximum van € 5.000,00 per aanvraag.

Wie kan er aanvragen?

 1. Kleine en middelgrote musea in Drenthe die zijn aangesloten bij het Platform Drentse Musea met uitzondering van het Drents Museum en de musea van provinciaal belang.
 2. Kleine en middelgrote musea die niet bij het Platform Drentse Musea zijn aangesloten kunnen voor subsidie in aanmerking komen wanneer zij aan alle onderstaande kenmerken voldoen:
  1. het museum is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging;
  2. het museum beheert en ontsluit een collectie;
  3. het museum is opengesteld voor publiek en heeft regelmatige openingstijden die duidelijk worden gecommuniceerd met het publiek.

Voorwaarde

De kosten moeten gemaakt zijn op of na 16 maart 2020.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:
 • Beschikbaar budget: € 250.000,00
 • Maximale bijdrage: € 5.000,00

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55