Subsidie COVID-19-maatregelen kleine en middelgrote Drentse musea


Eind 2020 heeft de provincie Drenthe een subsidieregeling geopend om de kleine en middelgrote musea in de provincie te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Omdat een aantal musea ten onrechte geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling, wordt er nu nogmaals de mogelijkheid geboden om van deze subsidie gebruik te maken.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

De subsidie

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 1. het nemen van praktische maatregelen om het museum hygiënisch en veilig te maken, conform de RIVM-richtlijnen. Te denken valt aan: spatschermen, bewegwijzering, andere inrichting, handgel, ontsmettingsmiddelen, etc.;
 2. vrijwilligersmanagement. Activiteiten die ofwel helpen om waardering voor vrijwilligers uit te spreken of nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Te denken valt aan: waardering in de vorm van een klein geschenk voor bestaande vrijwilligers om hen te blijven binden aan het museum, een vrijwilligerscampagne, tijdelijke vrijwilligersvergoeding etc.;
 3. investeringen in digitale ontwikkelingen en digitale toegankelijkheid. Te denken valt aan aanpassingen voor websites, digitale systemen en audiotours. Ook subsidiabel is het aanschaffen van een e-ticketingsysteem of aanschaffen van een nieuw kassasysteem met e-ticketingmodule;
 4. aanvullende investeringen in marketing en pr-activiteiten. Alle activiteiten die dienen om de publieksactiviteiten van het museum te promoten en bezoekers aan te trekken het museum weer te bezoeken. Te denken valt aan: kosten voor een marketingcampagne, posters, flyers, filmpjes, social media campagne en de kosten voor ontwerp, drukwerk en verspreiding;
 5. educatie. Het aanpassen van het educatieprogramma, de collectiepresentatie of de programmering zodat contact met scholen en bezoekers in stand gehouden kan worden online of buiten het museum. Te denken valt aan kosten voor aanpassing van of het ontwikkelen van een educatieprogramma zodat dit online, buiten of op school gegeven kan worden. Een ander voorbeeld is het ontsluiten van de collectie online of via apps zodat de collectie beschikbaar blijft voor publiek dat nu niet naar het museum kan komen.

Een aanvraag kan uit één of meerdere van de bovenstaande subsidiabele activiteiten bestaan.


Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van  
€ 1.000,00 en een maximum van € 5.000,00 per aanvraag.

Let op:  Een museum dat in 2020 4.000 euro of meer heeft ontvangen onder deze regeling komt nu niet weer in aanmerking voor subsidie.

Een museum dat destijds minder dan 4.000 euro heeft aangevraagd kan dit bedrag nu aanvullen tot een maximum van 5.000 euro.

Elk museum kan maximaal één subsidieaanvraag indienen.

Wie kan er aanvragen?

 1. Kleine en middelgrote musea in Drenthe die zijn aangesloten bij het Platform Drentse Musea met uitzondering van het Drents Museum en de musea van provinciaal belang.
 2. Kleine en middelgrote musea die niet bij het Platform Drentse Musea zijn aangesloten kunnen voor subsidie in aanmerking komen wanneer zij aan alle onderstaande kenmerken voldoen:
  1. het museum is een rechtspersoon zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging;
  2. het museum beheert en ontsluit een collectie;
  3. het museum is opengesteld voor publiek en heeft regelmatige openingstijden die duidelijk worden gecommuniceerd met het publiek.

Voorwaarde

De kosten moeten gemaakt zijn op of na 16 maart 2020.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:
 • Beschikbaar budget: € 75.000,00
 • Maximale bijdrage: € 5.000,00

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55