Subsidie snelloket coronamaatregelen voor vrijetijdssector


De coronacrisis heeft een grote impact op de vrijetijdssector in Drenthe. Met het ‘snelloket Covid-19 maatregelen vrijetijdssector’, wil de provincie ondernemers in de horeca en dag- en verblijfsrecreatie een steuntje in de rug bieden voor het treffen van 1,5 meter maatregelen.  Een goede ontvangst van zowel inwoners als gasten van buiten vraagt om de nodige aanpassingen in zowel bedrijf als in bedrijfsvoering. Met dit snelloket willen we zoveel mogelijk ondernemers helpen, zodat iedereen in Drenthe op een veilige manier gebruik kan maken van toeristische en horecavoorzieningen.

Aanvragen voor het snelloket kunnen ingediend worden vanaf vrijdag 29 mei 2020.

U kunt een subsidie aanvragen voor:

  1. materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19;
  2. kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

Wat zijn de criteria ?

  1. de activiteiten zijn financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-richtlijnen, zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op het moment van aanvragen;
  2. de kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,-- en een maximum van € 2.500,-- per aanvraag waarbij de onderneming zorg draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

Een aanvraag kunt u vanaf vrijdag 29 mei 2020 indienden bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld web portal.

Meer informatie over digitaal ondertekenen

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
bedrijvenregelingen@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21