Subsidie Arbeidsmarkt en Onderwijs Drenthe


Hebt u plannen die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en het onderwijs? De provincie heeft geld beschikbaar om dit u hierbij te helpen. De subsidie Arbeidsmarkt en Onderwijs Drenthe is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op de versterking van het arbeidsaanbod en -potentieel. De activiteiten moeten gericht zijn op de kansrijke arbeidsmarktsectoren (techniek en zorg) in Drenthe. Ook moeten ze een vernieuwende aanpak hebben.

Bij de activiteiten moet bedrijfsleven en onderwijs betrokken zijn en samenwerken. In die samenwerking kunnen er oplossingen worden gevonden om het onderwijsaanbod en arbeidsaanbod te verbinden met de arbeidsbehoefte. Op deze manier beschikken werkgevers in Drenthe ook in de toekomst over voldoende en goed gekwalificeerd personeel.

Voorwaarden

De activiteit moet voldoen aan een van de volgende thema's:
• het zoeken naar oplossingen om arbeidstekorten tegen te gaan
• zorgen voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van arbeid
• het investeren in duurzame inzetbaarheid
• het stimuleren van talentontwikkeling met aandacht voor kansen op werk en leven lang blijven ontwikkelen

Voor wie

Alleen rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen. Er moeten minstens twee partijen betrokken zijn bij het project: een of meerdere onderwijsinstanties én een of meerdere ondernemingen of brancheorganisaties

Subsidiebedrag

De maximale bijdrage is € 40.000,-

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen