Subsidie Trainingen, workshops ondernemerscoaching en demonstraties Drenthe 2019


Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties. Je zorgt voor de overdracht van kennis aan grote groepen ondernemers in de agrarische sector. Hierdoor wordt binnen verschillende thema's de modernisering en innovatie van de landbouwsector bevorderd.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

  • Het overdragen van kennis op het gebied van natuurinclusieve landbouw
  • Het overdragen van kennis op het gebied van precisie landbouw
  • Het overdragen van kennis op het gebied van kringlooplandbouw
  • Het overdragen van kennis waarvan de inhoud aansluit op de ontwikkelagenda melkveehouderij

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21