Subsidie Behoud sfeerverlichting aan provinciale bruggen


Met deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf of aanpassing van sfeerverlichting voor provinciale bruggen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het kunnen aanvragen van de subsidie zijn:

  • Een offerte of factuur uit 2017 of 2018 voor de aan(ge)schaf(te) en/of (gedane) aanpassing van de sfeerverlichting
  • Een ondertekende volmacht als u dit formulier invult namens een vrijwilligersorganisatie. De volmacht dient door minstens 3 leden van de organisatie te zijn ondertekend en voorzien van naam, adres, woonplaats van de leden.

De subsidie wordt gebruikt voor de aanschaf of aanpassing van (nieuwe) sfeerverlichting op een provinciale brug. De verlichting moet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden die in de regeling staan.

Alleen de volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • kosten voor de aanschaf van nieuwe veilige sfeerverlichting;
  • kosten voor de veiligheidsaanpassingen van de reeds aanwezige sfeerverlichting

Kijk voor alle criteria en voorwaarden in de regeling.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Er wordt een eenmalige subsidie van € 1000 per brug gegeven.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Meer informatie over digitaal ondertekenen